Resultater

Rapportør:Svanhild Sommer
Observatører:Svanhild Sommer
Område:Engesvolden (Røros, Trøndelag)
Dato:22.03.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulspurv (Emberiza citrinella) 
Fenofase:Ankomst17.03.2016


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Merknad:Jeg har aldri sett stær så tidlig her 700moh og langt inni landet. 
Fenofase:Ankomst14.03.2016


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst16.03.2016