Resultater

Rapportør:Ottar Sætre
Observatører:Ottar Sætre
Område:Vaksvik (Ørskog, Møre og Romsdal)
Dato:16.03.2016
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grønnfink (Carduelis chloris) 
Fenofase:Sang for første gang16.03.2016


Art:Stær (Sturnus vulgaris) 
Fenofase:Sang for første gang16.03.2016