Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Bakketun (Eidskog, Innlandet)
Dato:21.06.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring21.06.2015


Art:Legeveronika (Veronica officinalis) 
Fenofase:Blomstring21.06.2015