Resultater

Rapportør:bjørn kristoffersen
Observatører:bjørn kristoffersen
Område:bybrua (Gjøvik, Innlandet)
Dato:13.04.2015
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Vipe (Vanellus vanellus) 
Fenofase:Ankomst08.04.2015