Resultater

Rapportør:Tove Hamre
Observatører:Tove Hamre
Område:Sagåsen (Eidskog, Innlandet)
Stasjon:Badeplassen
Dato:29.05.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Grasstjerneblom (Stellaria gramínea) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Markjordbær (Fragaria vesca) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Skogfiol (Viola riviniana) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Teiebær (Rubus saxatilis) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Tepperot (Potentilla erecta) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014


Art:Ugrasarve (Cerastium fontanum subsp. vulgare) 
Fenofase:Blomstring29.05.2014