Resultater

Rapportør:Sunniva Berg
Observatører:Sunniva Berg
Område:Årud (Flesberg, Viken)
Dato:12.04.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Gulerle (Motacilla flava) 
Fenofase:Ankomst11.04.2014


Art:Musvåk (Buteo buteo) 
Fenofase:Ankomst11.04.2014