Resultater

Rapportør:Joachim Gellein Stubberud
Observatører:Joachim Gellein Stubberud
Område:Rødby (Asker, Viken)
Dato:24.02.2014
Aktivitet:Når kommer våren?

Funn


Art:Sanglerke (Alauda arvensis) 
Fenofase:Ankomst24.02.2014
© Joachim Gellein Stubberud (24.02.2014)


Art:Svarttrost (Turdus merula) 
Fenofase:Ankomst20.02.2014