Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

 
Trær Dato for blomstring Dato for lauvsprett
Selje    
Osp    
Or    
Rogn    
Hegg    
Hassel    
     
     
     
     
     
 
Blomster Dato for blomstring Trekkfugler Dato for ankomst
Hvitveis   Tjeld  
Blåveis   Vipe  
Bekkeblom/Soleihov   Gjøk  
Ballblom   Sanglerke  
Vårpengeurt   Svarttrost  
Kusymre   Gråtrost  
Liljekonvall   Svarthvit fluesnapper  
Hestehov   Stær  
Løvetann   Bokfink