Bakgrunnsstoff

Fagstoff på Miljolare.no

Systematisk artstre
Artstreet med systematisk plassering, artsbeskrivelser og bilder.

Artikler

Professor Dag Klaveness, Universitetet i Oslo:
Fenologi
Fenologi defineres som "studiet av tidspunktene for tilbakevendende biologiske fenomener, årsakene til tidfestingen med hensyn til biotiske og abiotiske faktorer, og forholdet imellom fasene hos samme eller forskjellige arter".

Lenker

Beagle
"BEAGLE - Biodiversity Education and Awareness to Grow a Living Environment" er et EU-prosjektet som adresserer utdanning for bærekraftig utvikling (ESD) og søker å forbedre kvaliteten på læring utenfor klasserommet. Her oppfordres elever til å følge et tre gjennom årets forskjellige faser. Start våren 2010.

GLOBE: Phenology Learning Activity
En engelsk side med undervisningsressurser på temaet fenologi.

Blomstrer med pels og matpakke
Varmende pels og en god matpakke kommer godt med i overgangen mellom vinter og vår. Ikke minst for de mest utålmodige vårplantene.

Norsk Ornitologisk Forening
Her finnes blant annet informasjon om alle norske fuglearter og masse stoff om fugler for så vel amatører som spesialister.

Litteratur

Trond Vidar Vedum: Fugler og dyr - felthåndbok for barn.
Aschehoug, 1998.

Trond Vidar Vedum: Planter og smådyr - felthåndbok for barn.
Aschehoug, 1999.

Ørnulf Hodne: Gamle folkelige værvarsler. 1700 værmerker fra hele landet.
Cappelens Forlag, 1994.