Resultater

Rapportør:Glenn André Strand
Observatører:Glenn André Strand
Område:Jordfallveien 8c (Øvre Eiker, Viken)
Dato:16.08.2020
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Gråspurv (Passer domesticus)
Dette er familiens første fuglekasse og vi ble veldig overrasket over at det var en fugl der i høst. Sjekket nå og den har bygd reir og fått unger. Usikker på antall og type, prøve å følge med litt bedre utover høst og vinter.
© Glenn André Strand (16.08.2020)