Resultater

Rapportør:Trond Myhrvold
Observatører:Trond Myhrvold
Område:Kvelia, Samdrifta (Lierne, Nord-Trøndelag)
Stasjon:And
Dato:27.05.2013
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Målinger

Antal kasser:1Antal

Funn


Art:Kvinand (Bucephala clangula) 
Fenofase:Egglegging27.05.2013
Bekreftet av:Frode Falkenberg 
Usikker på andetype. Kvinand valgt pga at denne er mest vanlig
© Trond Myhrvold (27.05.2013)
© Trond Myhrvold (10.06.2013)
10 onger i kassa. mora var ikke å se.
© Trond Myhrvold (17.06.2013)