Resultater

Rapportør:Andreas Rs
Observatører:Andreas Rs
Område:Lalm (Vågå, Oppland)
Dato:02.07.2019
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Funn


Art:Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) 
Antall egg:6 
Antall døde unger:1 
Antall levende unger:5 
Fenofase:Egglegging30.05.2019