Resultater

Rapportør:Kjell Roger Larsen
Observatører:Kjell Roger Larsen
Område:Urdalsveien 27 (Hvaler, Østfold)
Dato:06.03.2019
Aktivitet:Fugler og fuglekasser

Målinger

Antal kasser:14Antal