Skjema

Skjema

Dette skjemaet kan du ta utskrift av og bruke når du jobber med aktiviteten.Når du er klar til å legge informasjonen inn i databasen, går du til registrer data.

Antall kasser totalt  
Antall kasser med hekkende fugl  

Kasse nr. Hekkende art Ca. dato for egglegging *) Antall egg Antall uklekte egg Antall døde unger Antall levende unger
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

*) Beregnes til 14 dager før første klekte unge.