Bakgrunnsstoff

Fagstoff på Miljolare.no

Dyr og fugler i byer og tettsteder
Generelt har norske byer og tettsteder et rikt dyreliv. Innenfor grensene til Norges største by kan vi finne 45 av Norges ca. 80 pattedyrarter og vel halvparten av landets 400 fuglearter.

Forslag til mat på fôringsbrettet
Ulike fuglearter har ulike preferanser når det gjelder mat. Her er en listing av favorittmaten til en del fugler som er vanlige på fuglebrettet.

Fuglearter på foringsbrettet
En oversikt over fuglearter som kan finnes på foringsbrettet om høsten og vinteren.

Fugler og fuglekasser
I norsk natur finner vi nærmere førti fuglearter som hekker i hullrom.

Lenker

Norsk Ornitologisk Forening
Her finnes blant annet informasjon om alle norske fuglearter og masse stoff om fugler for så vel amatører som spesialister.

Fuglevennen
Nettsted drevet av Norsk Ornitologisk Forening. For alle som gjerne vil bli bedre kjent med fuglene. Her finner du mange tips om fugleforing, fuglekasser. Tidskriftet Fuglevennen finnes som nedlastbar PDF.

Norsk fugleatlas
På denne siden kan du lese om norske hekkefugler, både vanlige og sjeldne. Velg art og se informasjon om norsk og global utbredelse, bestandsstørrelse og utvikling, hekkebiologi og trekkforhold. Du får også utbredelsen til alle artene presentert på kart.

Retningslinjer for bruk av kamera i fuglereir
Bruken av web-kameraer i fuglereir har økt de siste årene. For eksempel har stadig flere skoler og barnehager montert slike kameraer for å kunne følge livet i fuglekasser i hekketiden. For å unngå at fuglene blir forstyrret har Direktoratet for naturforvaltning utarbeidet retningslinjer for denne typen aktiviteter.

Hakkespettene våre
Bortsett fra hakkespettene, er de fleste hullrugende artene i Norge avhengige av at andre lager hullrom for de. Det kan være fuglekasser som vi mennesker lager, men i naturen er det hakkespettene som hadde denne jobben.

Fugleskole
Et prosjekt ved Høgskolen i Bergen der du kan finne gode tips om fuglekasser.

Litteratur

Trond Vidar Vedum: Fuglekasser og fugleforing.
Cappelen, 1996.

Bjørn Ove Høyland og Bjørn Olav Tveit: Kikk og bruk
To av Norges mest erfarne fuglekikkere overfloden av triks og knep som de har tilegnet seg i møte med alle landets fuglearter. Enkle og viktige råd om utstyr og oppførsel gir deg større glede av å se på fugler. Ørn forlag, 2014.

Trond Vidar Vedum: Vi studerer fuglene.
Cappelen 1986

Trond Vidar Vedum (red.): Norsk naturhåndbok. Tiltak for et rikere dyre- og fugleliv.
Cappelen, 1993.