Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5043217 individ og 272 arter fra 33683 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Steinvender0% (4)27
Rødmus0% (4)15
Fjellerke0% (4)21
Svartstrupetrost0% (4)4
Smålom0% (3)9
Islom0% (3)5
Praktærfugl0% (3)51
Polarmåke0% (3)13
Falkefamilien0% (3)3
Snøugle0% (3)6
Tornsanger0% (2)2
Rødnebbterne0% (2)12
Havsule0% (2)12
Kortnebbgås0% (2)43
Stjertand0% (2)2
Lappfiskand0% (2)3
Heilo0% (2)23
Storjo0% (2)2
Rørsanger0% (2)13
Gråsidemus0% (2)4
Aftenfalk0% (2)3
Dvergfluesnapper0% (2)11
Svartrødstjert0% (2)3
Svartstrupe0% (2)3
Skjeggmeis0% (2)2
Tornskate0% (2)2
Myrhauk0% (2)2
Åkerrikse0% (2)2
Nattravn0% (2)2
Grønlandsmåke0% (2)3
Turteldue0% (2)2
Mandarinand0% (2)4
Mongolturteldue0% (2)2
Halsbåndparakitt0% (2)2
Bøksanger0% (1)2
Grønnstilk0% (1)11
Sandlo0% (1)20
Gulnebblom0% (1)1
Skarvefamilien0% (1)1000
Sædgås0% (1)3
Tundragås0% (1)23
Skjeand0% (1)1
Stellerand0% (1)45
Temmincksnipe0% (1)2
Brushane0% (1)59
Dobbeltbekkasin0% (1)1
Svarthalespove0% (1)9
Lappspove0% (1)1
Tyvjo0% (1)4
Måker0% (1)4
Duefugler0% (1)2
Trostefamilien0% (1)5
Gulsanger0% (1)1
Hauksanger0% (1)1
Pirol0% (1)4
Havsvale0% (1)1
Glente0% (1)1
Vaktel0% (1)2
Dverglo0% (1)4
Slagugle0% (1)1
Isfugl0% (1)1
Dvergmåke0% (1)1
Rørdrum0% (1)1
Egretthegre0% (1)1
Stripegås0% (1)1
Svartglente0% (1)1
Rødtoppfuglekonge0% (1)2
 0% (1)2
Rødhodevarsler0% (1)1
Svartryggerle0% (1)1
Såerle0% (1)5
Svartflekktrost0% (1)1
««første 201-272 av 272