Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02) i Vestland

Det er til nå registrert totalt 46 651 individ og 100 arter fra 1 238 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2023

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Svarttrost

Skjære

Rødstrupe

Spettmeis

Gråspurv

Grønnfink

Dompap

Grønnsisik

Flaggspett

Granmeis

Svartmeis

Bokfink

Nøtteskrike

Løvmeis

Bjørkefink

Pilfink

Stillits

Spurvehauk

Gjerdesmett

Gulspurv

Ringdue

Kjernebiter

Stjertmeis

Gråsisik

Trekryper

Munk

Toppmeis

Tyrkerdue