Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02) i Vestland

Det er til nå registrert totalt 46 651 individ og 100 arter fra 1 238 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Svarttrost

Blåmeis

Rødstrupe

Skjære

Spettmeis

Gråspurv

Dompap

Grønnfink

Granmeis

Svartmeis

Bokfink

Gjerdesmett

Nøtteskrike

Løvmeis

Flaggspett

Pilfink

Spurvehauk

Gulspurv

Grønnsisik

Stillits

Stjertmeis

Bjørkefink

Munk

Ringdue

Tyrkerdue

Gråsisik

Kjernebiter

Trekryper

Toppmeis