Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02) i Vestland

Det er til nå registrert totalt 46 651 individ og 100 arter fra 1238 hager.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2020

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Svarttrost

Rødstrupe

Bjørkefink

Gråspurv

Spettmeis

Kråke

Grønnfink

Bokfink

Granmeis

Grønnsisik

Dompap

Svartmeis

Løvmeis

Gjerdesmett

Nøtteskrike

Ringdue

Pilfink

Gråtrost

Gulspurv

Gråsisik

Flaggspett

Spurvehauk

Kjernebiter

Stillits

Tyrkerdue

Munk

Sidensvans

Toppmeis

Stjertmeis

Kaie

Trekryper