Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02) i Vestland

Det er til nå registrert totalt 46 651 individ og 100 arter fra 1 238 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Svarttrost

Skjære

Rødstrupe

Bjørkefink

Grønnfink

Gråspurv

Spettmeis

Bokfink

Dompap

Granmeis

Svartmeis

Grønnsisik

Løvmeis

Pilfink

Flaggspett

Gjerdesmett

Spurvehauk

Nøtteskrike

Gulspurv

Stillits

Ringdue

Kjernebiter

Tyrkerdue

Stjertmeis

Munk

Gråsisik

Trekryper

Toppmeis