Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02)

Det er til nå registrert totalt 528 000 individ og 154 arter fra 10 748 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2023

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Dompap

Svarttrost

Spettmeis

Grønnfink

Flaggspett

Gråspurv

Pilfink

Granmeis

Rødstrupe

Gulspurv

Svartmeis

Nøtteskrike

Grønnsisik

Stillits

Bjørkefink

Gråsisik

Bokfink

Spurvehauk

Kjernebiter

Løvmeis

Ringdue

Trekryper

Gjerdesmett

Toppmeis

Tyrkerdue

Stjertmeis

Munk