Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nordland

Det er til nå registrert totalt 302 188 individ og 165 arter fra 2 383 foringsplasser.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2021

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Skjære

Blåmeis

Dompap

Granmeis

Grønnfink

Gråsisik

Svarttrost

Gråspurv

Svartmeis

Gulspurv

Nøtteskrike

Pilfink

Flaggspett

Rødstrupe

Grønnsisik

Bokfink

Bjørkefink

Spurvehauk

Tyrkerdue

Gjerdesmett

Trekryper

Munk

Stillits

Løvmeis

Spettmeis

Ringdue

Toppmeis

Kjernebiter

Stjertmeis