Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hordaland

Det er til nå registrert totalt 325814 individ og 155 arter fra 2892 hager.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2019

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Svarttrost

Blåmeis

Rødstrupe

Skjære

Spettmeis

Gråspurv

Kråke

Grønnfink

Dompap

Svartmeis

Granmeis

Bokfink

Løvmeis

Flaggspett

Grønnsisik

Gjerdesmett

Ringdue

Spurvehauk

Nøtteskrike

Gulspurv

Gråtrost

Pilfink

Stjertmeis

Trekryper

Stillits

Tyrkerdue

Bjørkefink

Gråsisik

Kjernebiter

Toppmeis

Sidensvans

Kaie

Munk