Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Hordaland

Det er til nå registrert totalt 287185 individ og 147 arter fra 2437 hager.

Alle områder»»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2018

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Svarttrost

Skjære

Rødstrupe

Spettmeis

Gråspurv

Kråke

Gråsisik

Dompap

Grønnfink

Granmeis

Svartmeis

Flaggspett

Grønnsisik

Nøtteskrike

Gråtrost

Løvmeis

Bokfink

Gjerdesmett

Gulspurv

Ringdue

Stillits

Spurvehauk

Bjørkefink

Stjertmeis

Pilfink

Trekryper

Munk

Tyrkerdue

Kjernebiter

Toppmeis

Sidensvans

Kaie