Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5048234 individ og 273 arter fra 33700 hager.

Alle områder»

Periode »

 • Ekorn (Sciurus vulgaris) Kjapp liten Karoline Hvam (30.05.2020)
 • Kjernebiter (Coccothraustes coccothraustes) Kjernebiter Åsmund Berg (24.05.2020)
 • Trepiplerke (Anthus trivialis) Trepiplerke Åsmund Berg (10.05.2020)
 • Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca) Svarthvit fluesnapper Åsmund Berg (08.05.2020)
 • Stær (Sturnus vulgaris) Stær Åsmund Berg (06.05.2020)
 • Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus) Rødstjert Åsmund Berg (10.05.2020)
 • Ekorn (Sciurus vulgaris) Ekorn unge Åsmund Berg (08.05.2020)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Gråtrost Åsmund Berg (09.05.2020)
 • Bokfink (Fringilla coelebs) Bokfink hunn Åsmund Berg (08.05.2020)
 • Grågås (Anser anser) Gjess på Osterøy Torill Elisabeth Revheim (06.03.2020)
 • Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Dompap Torill Elisabeth Revheim (05.05.2020)
 • Gråspurv (Passer domesticus) Gråspurv Torill Elisabeth Revheim (05.05.2020)
 • Ringtrost (Turdus torquatus) Ringtrost i hagens osp Einar Fredrik Berg (26.04.2020)
 • Trane (Grus grus) Trane 2av2 Åsmund Berg (22.04.2020)
 • Rådyr (Capreolus capreolus) Rådyr 3av3 Åsmund Berg (22.04.2020)
 • Rådyr (Capreolus capreolus) Rådyr 2av3 Åsmund Berg (22.04.2020)
 • Rådyr (Capreolus capreolus) Rådyr 1av3 Åsmund Berg (22.04.2020)
 • Trane (Grus grus) Trane 1av2 Åsmund Berg (22.04.2020)
 • Rødstrupe (Erithacus rubecula) Rødstrupe Åsmund Berg (22.04.2020)
 • Måltrost (Turdus philomelos) Måltrost Åsmund Berg (23.04.2020)
 • Lerkeart? Kjetil Steihaug Olsen (16.04.2020)
 • Rådyr (Capreolus capreolus) Rådyr 2av2 Åsmund Berg (14.04.2020)
 • Rådyr (Capreolus capreolus) Rådyr 1av2 Åsmund Berg (14.04.2020)
 • Gråsisik (Carduelis flammea) Gråsisik Sveinung Vemøy (13.04.2020)
 • ««første 25-48 av 11513 siste»»