Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4525770 individ og 272 arter fra 31337 hager.

Alle områder»

Periode »

 • En gåseflokk driver sørover Mjøsa 28.9.2019 Lotte Ekornes (27.01.2019)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Bjørkefinker på foringsplassen Toril Pedersen (13.09.2019)
 • Bjørkefink (Fringilla montifringilla) Bjørkefink Toril Pedersen (13.09.2019)
 • Blåstrupe (Luscinia svecica) Knut Gamst (22.08.2019)
 • Vandrefalk (Falco peregrinus) Vandrefalk, Lillehammer August 2019 Alfredo Zamudio (17.08.2019)
 • Toppskarv Kjell Inngjerdingen (29.07.2019)
 • Stripegås (Anser indicus) Geir Otto Myrann (19.07.2019)
 • Fuglekonge Torhild Lode (09.07.2019)
 • Fuglekonge ungfugl Torhild Lode (09.07.2019)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Torill Elisabeth Revheim (09.07.2019)
 • Rødstrupe (Erithacus rubecula) Ung rødstrupe (unge) Torill Elisabeth Revheim (09.07.2019)
 • Torill Elisabeth Revheim (08.07.2019)
 • Bokfink (Fringilla coelebs) Roar Skjeret (07.07.2019)
 • Grønnsisik (Carduelis spinus) Roar Skjeret (07.07.2019)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Roar Skjeret (07.07.2019)
 • Kråke (Corvus cornix) Fråke Frank Markussen (28.06.2019)
 • Horndykker (Podiceps auritus) Horndykker Frank Markussen (28.06.2019)
 • Gråhegre (Ardea cinerea) Hegre og en Stokkand Frank Markussen (28.06.2019)
 • Sivspurv (Emberiza schoeniclus) Sivspurv Frank Markussen (28.06.2019)
 • Skjære (Pica pica) Skjære Frank Markussen (28.06.2019)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos) Stokkender og en Horndykker Frank Markussen (28.06.2019)
 • Toppand (Aythya fuligula) Toppand - hunn Frank Markussen (28.06.2019)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos) Stokkender Frank Markussen (28.06.2019)
 • Toppand (Aythya fuligula) Toppand - hunn Frank Markussen (28.06.2019)
 • ««første 25-48 av 10568 siste»»