Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4525108 individ og 272 arter fra 31335 hager.

Alle områder»

Periode »

 • Grønnsisik (Carduelis spinus) Roar Skjeret (07.07.2019)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Roar Skjeret (07.07.2019)
 • Kråke (Corvus cornix) Fråke Frank Markussen (28.06.2019)
 • Horndykker (Podiceps auritus) Horndykker Frank Markussen (28.06.2019)
 • Gråhegre (Ardea cinerea) Hegre og en Stokkand Frank Markussen (28.06.2019)
 • Sivspurv (Emberiza schoeniclus) Sivspurv Frank Markussen (28.06.2019)
 • Skjære (Pica pica) Skjære Frank Markussen (28.06.2019)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos) Stokkender og en Horndykker Frank Markussen (28.06.2019)
 • Toppand (Aythya fuligula) Toppand - hunn Frank Markussen (28.06.2019)
 • Stokkand (Anas platyrhynchos) Stokkender Frank Markussen (28.06.2019)
 • Toppand (Aythya fuligula) Toppand - hunn Frank Markussen (28.06.2019)
 • Toppand (Aythya fuligula) Toppand - hunn Frank Markussen (28.06.2019)
 • Kråke (Corvus cornix) Frank Markussen (27.06.2019)
 • Gråtrost (Turdus pilaris) Frank Markussen (27.06.2019)
 • Gråspurv (Passer domesticus) Frank Markussen (27.06.2019)
 • Fiskemåke (Larus canus) Frank Markussen (27.06.2019)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Frank Markussen (27.06.2019)
 • Gråmåke (Larus argentatus) Frank Markussen (27.06.2019)
 • Svartbak (Larus marinus) Frank Markussen (27.06.2019)
 • Gråspurv (Passer domesticus) Frank Markussen (27.06.2019)
 • Dompap (Pyrrhula pyrrhula) Inger M. Haug (12.02.2016)
 • Ringdue (Columba palumbus) Inger M. Haug (19.06.2019)
 • Grønnspett (Picus viridis) Inger M. Haug (19.06.2019)
 • Linerle (Motacilla alba) Torill Elisabeth Revheim (16.06.2019)
 • ««første 25-48 av 10555 siste»»