Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 4533153 individ og 272 arter fra 31349 hager.

Alle områder»

Periode »

 • Sidensvans Terje Bjerkan (25.01.2006)
 • Rådyr på foringsplass Terje Bjerkan (25.01.2006)
 • Kjøttmeis på fuglebrettet Terje Bjerkan (25.01.2006)
 • Grønnsisik (Carduelis spinus) Grønnsisik på fuglebrettet TErje Bjerkan (25.01.2006)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) 2 grønnfinkar Annbjørg Rossehaug (13.03.2006)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Herdla-foring Dag Gjerde (18.12.2005)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Herdla-foring Dag Gjerde (18.12.2005)
 • Kjøttmeis (Parus major) Herdla-foring Dag Gjerde (18.12.2005)
 • Blåmeis (Cyanistes caeruleus) Herdla-foring Dag Gjerde (18.12.2005)
 • Trekryper (Certhia familiaris) Trekryper Frode Falkenberg (23.01.2006)
 • Tyrkerdue (Streptopelia decaocto) Herdla-foring Dag Gjerde (18.12.2005)
 • Sidensvans (Bombycilla garrulus) Sidensvans Frode Falkenberg (10.12.2005)
 • Svarttrost (Turdus merula) Svarttrost Frode Falkenberg (10.12.2005)
 • Snekring av forautomat... Johnny R. Pedersen (13.11.2005)
 • Treklatring før automatbygging... Johnny R. Pedersen (13.11.2005)
 • Gråsisik (Carduelis flammea) Gråsisik i hånden! Johnny R. Pedersen (13.11.2005)
 • Stjertmeis (Aegithalos caudatus) Langstjert! Johnny R. Pedersen (13.11.2005)
 • Grønnfink (Carduelis chloris) Grønnfink på Forautomaten Johnny R. Pedersen (13.11.2005)
 • Blåmeis (Cyanistes caeruleus) Blåmeis på forautomaten Johnny R. Pedersen (13.11.2005)
 • Svartmeis (13.03.2005)
 • Ringduer i snø Bjarne Andersen (13.03.2005)
 • Spettmeis (Sitta europaea) Spettmeis Bjørn Wang (12.03.2005)
 • Nøtteskrike (Garrulus glandarius) Nøtteskrike Bjørn Wang (03.03.2005)
 • Rødstrupe (Erithacus rubecula) Rødstrpue Bjørn Wang (02.03.2005)
 • ««første 10513-10536 av 10580 siste»»