Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år

Det er til nå registrert totalt 5042598 individ og 272 arter fra 33682 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Gulnebblom0% (1)1
Skjeand0% (1)1
Dobbeltbekkasin0% (1)1
Lappspove0% (1)1
Gulsanger0% (1)1
Hauksanger0% (1)1
Havsvale0% (1)1
Glente0% (1)1
Slagugle0% (1)1
Nattravn0% (1)1
Isfugl0% (1)1
Dvergmåke0% (1)1
Rørdrum0% (1)1
Egretthegre0% (1)1
Stripegås0% (1)1
Svartglente0% (1)1
Rødhodevarsler0% (1)1
Svartryggerle0% (1)1
Svartflekktrost0% (1)1
Bøksanger0% (1)2
Tornsanger0% (2)2
Stjertand0% (2)2
Temmincksnipe0% (1)2
Storjo0% (2)2
Duefugler0% (1)2
Skjeggmeis0% (2)2
Tornskate0% (2)2
Myrhauk0% (2)2
Vaktel0% (1)2
Åkerrikse0% (2)2
Turteldue0% (2)2
Rødtoppfuglekonge0% (1)2
 0% (1)2
Mongolturteldue0% (2)2
Halsbåndparakitt0% (2)2
Sædgås0% (1)3
Lappfiskand0% (2)3
Falkefamilien0% (3)3
Aftenfalk0% (2)3
Svartrødstjert0% (2)3
Svartstrupe0% (2)3
Grønlandsmåke0% (2)3
Tyvjo0% (1)4
Måker0% (1)4
Gråsidemus0% (2)4
Pirol0% (1)4
Dverglo0% (1)4
Mandarinand0% (2)4
Svartstrupetrost0% (4)4
Islom0% (3)5
Trostefamilien0% (1)5
Lappugle0% (5)5
Såerle0% (1)5
Fiskeørn0% (6)6
Snøugle0% (3)6
Hærfugl0% (6)6
Hvithodespurv0% (5)6
Blåstrupe0% (5)7
Storlom0% (5)8
Møller0% (7)8
Vendehals0% (6)8
Dvergdykker0% (5)9
Smålom0% (3)9
Svarthalespove0% (1)9
Hortulan0% (7)10
Grønnstilk0% (1)11
Dvergfluesnapper0% (2)11
Jordugle0% (7)11
Rødnebbterne0% (2)12
Havsule0% (2)12
Sivsanger0% (4)13
Polarmåke0% (3)13
Rørsanger0% (2)13
Småspove0% (4)14
Rosenfink0% (8)14
Vannrikse0% (10)14
Trepiplerke0% (4)15
Rødmus0% (4)15
Hvitkinngås0% (6)17
Hubro0% (16)18
Gravand0% (5)19
Gulerle0% (12)19
Sandlo0% (1)20
Rapphøne0% (5)20
Nordlig storskarv0% (6)20
Fjellerke0% (4)21
Buskskvett0% (11)22
Tundragås0% (1)23
Heilo0% (2)23
Makrellterne0% (5)24
Alkekonge0% (12)24
Rødstilk0% (7)25
Toppdykker0% (9)25
Horndykker0% (7)25
Hornugle0% (18)25
Steinvender0% (4)27
Jerpe0% (10)27
Sanglerke0% (14)28
Hagesanger0% (12)28
Jaktfalk0% (19)28
Gråfluesnapper0% (9)30
Sivhøne0% (7)31
Tornirisk0% (14)34
Mink0% (22)35
Skjærpiplerke0% (10)35
Fjellmarkmus0% (12)35
Fjellvåk0% (18)35
Rype0% (4)36
Piggsvin0% (17)36
Steinskvett0% (13)39
Enkeltbekkasin0% (17)41
Tårnfalk0% (26)41
Kortnebbgås0% (2)43
Gjøk0% (18)44
Stellerand0% (1)45
Vintererle0% (22)45
Vandrefalk0% (35)46
Teist0% (14)47
Tretåspett0% (41)47
Svane0% (9)48
Krattspissmus0% (25)49
Praktærfugl0% (3)51
Rødstjert0% (34)58
Brushane0% (1)59
Klatremus0% (28)63
Heipiplerke0% (14)64
Mellomskarv0% (7)64
Oter0% (42)67
Svartkråke0% (22)67
Dvergfalk0% (58)69
Storfugl0% (32)71
Snømus0% (51)74
Bergand0% (4)83
Tårnseiler0% (13)93
And0% (7)94
Hvitryggspett0% (67)100
Storskogmus0% (41)107
Duetrost0% (38)110
Krikkand0% (13)113
Mår0% (71)114
Fjellrype0% (19)115
Sildemåke0% (7)116
Lomvi0% (6)118
Sothøne0% (12)123
Strandsnipe0% (9)124
Båndkorsnebb0% (20)126
Svartand0% (8)127
Sjøorre0% (17)128
Duefamilien0% (31)134
Skogdue0% (44)142
Haukugle0% (89)142
Perleugle0% (105)143
Sivspurv0% (18)144
Grevling0% (82)144
Musvåk0% (88)148
Gransanger0% (32)156
Rugde0% (83)156
Due0% (27)166
Vånd0% (41)168
Røyskatt0% (135)198
Brunrotte0% (122)213
Alke0% (17)231
Varsler0% (191)259
Havelle0% (20)261
Hettemåke0% (34)269
Småskogmus0% (99)280
Vipe0% (26)301
Brunnakke0% (19)303
Furukorsnebb0% (72)304
Svartspett0% (209)329
Måker0% (28)341
Løvsanger0% (46)348
Spurveugle0% (272)350
Lappmeis0% (61)413
Bergirisk0% (58)440
Ringtrost0% (77)466
Dvergspett0% (247)481
Kongeørn0% (221)523
Fossekall0% (153)533
Låvesvale0% (37)550
Lirype0% (53)590
Storspove0% (29)604
Svarthvit fluesnapper0% (87)614
Tjeld0% (26)624
Toppand0% (52)641
Kattugle0% (293)642
Husmus0% (151)662
Hare0% (302)681
Markmus0% (232)684
Nøttekråke0% (298)740
Toppskarv0% (46)741
Hjort0% (117)766
Taksvale0% (11)767
Laksand0% (70)781
Rødrev1% (434)787
Fjæreplytt0% (16)806
Hønsehauk1% (549)863
Skarvefamilien0% (1)1000
Sandsvale0% (12)1014
Grønnspett1% (575)1041
1-200 av 272 siste»»