Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2017 (21.01-05.02)

Det er til nå registrert totalt 338 435 individ og 142 arter fra 6 925 foringsplasser.

Alle områder»

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (6 600)56 805Kart
Blåmeis86% (5 921)37 037Kart
Skjære74% (5 109)21 928Kart
Spettmeis47% (3 240)7 019Kart
Dompap42% (2 919)21 860Kart
Svarttrost40% (2 756)7 484Kart
Grønnfink37% (2 533)26 918Kart
Gråspurv35% (2 446)31 117Kart
Pilfink34% (2 376)24 962Kart
Flaggspett33% (2 311)3 409Kart
Rødstrupe27% (1 897)2 591Kart
Granmeis26% (1 808)6 183Kart
Kråke25% (1 748)9 670Kart
Ekorn24% (1 633)3 862Kart
Svartmeis22% (1 528)4 032Kart
Gulspurv22% (1 509)13 625Kart
Gråsisik15% (1 063)15 470Kart
Nøtteskrike15% (1 022)2 683Kart
Bokfink8% (588)2 351Kart
Grønnsisik8% (569)4 509Kart
Stillits7% (513)4 302Kart
Spurvehauk6% (431)462Kart
Løvmeis6% (423)1 097Kart
Kjernebiter6% (400)1 418Kart
Katt6% (395)710Kart
Rådyr5% (357)1 118Kart
Ringdue5% (336)1 217Kart
Toppmeis4% (309)625Kart
Trekryper4% (302)373Kart
Gråtrost4% (281)592Kart
Gjerdesmett4% (268)374Kart
Kaie4% (266)4 040Kart
Bjørkefink4% (246)1 150Kart
Sidensvans4% (244)4 642Kart
Bydue3% (238)2 045Kart
Stjertmeis3% (210)1 261Kart
Gråmåke3% (190)1 023Kart
Tyrkerdue3% (179)527Kart
Ravn2% (142)315Kart
Havørn2% (137)260Kart
Stær2% (124)1 067Kart
Gråspett1% (80)104Kart
Fiskemåke1% (74)488Kart
Munk1% (74)112Kart
Grønnspett1% (70)88Kart
Stokkand1% (65)953Kart
Rødrev1% (62)69Kart
Fasan1% (56)190Kart
Markmus1% (55)135Kart
Hønsehauk1% (54)56Kart
Nøttekråke1% (53)73Kart
Fuglekonge1% (52)106Kart
Gråhegre1% (49)229Kart
Lavskrike1% (47)126Kart
Kattugle1% (41)59Kart
Brunsisik1% (41)247Kart
Husmus1% (37)161Kart
Elg1% (36)87Kart
Hare0% (32)42Kart
Svartspett0% (32)39Kart
Storskarv0% (32)197Kart
Kornkråke0% (31)135Kart
Siland0% (26)156Kart
Ærfugl0% (26)762Kart
Svartbak0% (24)115Kart
Kongeørn0% (23)37Kart
Knoppsvane0% (22)88Kart
Polarsisik0% (22)84Kart
Spurveugle0% (22)23Kart
Småskogmus0% (20)38Kart
Sangsvane0% (19)166Kart
Rødvingetrost0% (18)52Kart
Dvergspett0% (18)26Kart
Brunrotte0% (17)22Kart
Jernspurv0% (15)21Kart
Haukugle0% (15)15Kart
Fossekall0% (14)18Kart
Orrfugl0% (14)84Kart
Grevling0% (13)18Kart
Varsler0% (13)17Kart
Musvåk0% (10)14Kart
Grankorsnebb0% (10)56Kart
Kvinand0% (10)49Kart
Røyskatt0% (10)10Kart
Hjort0% (10)43Kart
Mår0% (10)12Kart
Lappmeis0% (10)35Kart
Perleugle0% (10)14Kart
Klatremus0% (9)21Kart
Storskogmus0% (8)19Kart
Måltrost0% (7)12Kart
Dvergfalk0% (7)7Kart
Lirype0% (7)25Kart
Toppand0% (6)52Kart
Laksand0% (5)28Kart
Piggsvin0% (5)7Kart
Vandrefalk0% (5)5Kart
Storfugl0% (5)9Kart
Krattspissmus0% (5)9Kart
Kanadagås0% (4)102Kart
Snøspurv0% (4)26Kart
Vånd0% (4)12Kart
Jaktfalk0% (4)4Kart
Furukorsnebb0% (3)21Kart
Rugde0% (3)3Kart
Toppskarv0% (3)12Kart
Svartand0% (3)39Kart
Vintererle0% (3)4Kart
Konglebit0% (3)16Kart
Hornugle0% (3)9Kart
Tretåspett0% (3)3Kart
Krykkje0% (2)7Kart
Krikkand0% (2)6Kart
Brunnakke0% (2)5Kart
Sothøne0% (2)22Kart
Grågås0% (2)20Kart
Havelle0% (2)3Kart
Fjellmarkmus0% (2)3Kart
Rødmus0% (2)2Kart
Hvitryggspett0% (2)2Kart
Svartstrupetrost0% (2)2Kart
Hvithodespurv0% (2)3Kart
Hettemåke0% (1)8Kart
Sivspurv0% (1)1Kart
Mink0% (1)1Kart
Sjøorre0% (1)1Kart
Sivhøne0% (1)1Kart
Tundragås0% (1)23Kart
Fjæreplytt0% (1)57Kart
Teist0% (1)2Kart
Alkekonge0% (1)1Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Snømus0% (1)1Kart
Bergirisk0% (1)2Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Jerpe0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)2Kart
Nordlig storskarv0% (1)3Kart
Mellomskarv0% (1)2Kart