Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2020 (18.01-02.02)

Det er til nå registrert totalt 464688 individ og 157 arter fra 9061 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (8508)61547
Blåmeis83% (7586)42409
Skjære71% (6462)25341
Dompap41% (3732)27816
Spettmeis38% (3457)7202
Grønnfink37% (3420)28886
Gråspurv37% (3357)40335
Pilfink34% (3164)33273
Svarttrost33% (3011)7464
Grønnsisik29% (2639)45528
Rødstrupe28% (2541)3366
Kråke25% (2345)14193
Flaggspett25% (2328)3385
Granmeis22% (2004)6548
Svartmeis16% (1489)3617
Ekorn16% (1466)2566
Bjørkefink16% (1450)22925
Gråsisik15% (1398)17646
Gulspurv14% (1345)11351
Nøtteskrike14% (1312)3256
Bokfink12% (1108)4965
Stillits8% (805)5676
Løvmeis6% (570)1424
Katt5% (471)769
Rådyr4% (425)1137
Ringdue4% (420)2128
Gjerdesmett4% (398)543
Sidensvans4% (379)9819
Kjernebiter4% (377)1301
Spurvehauk4% (367)402
Bydue3% (358)2710
Kaie3% (323)5461
Gråmåke3% (321)2574
Gråtrost3% (300)1763
Tyrkerdue2% (239)691
Stær2% (210)2293
Toppmeis2% (207)412
Havørn2% (201)392
Ravn2% (183)552
Trekryper1% (181)219
Munk1% (120)161
Grønnspett1% (111)133
Fiskemåke1% (106)1063
Konglebit0% (90)597
Stjertmeis0% (88)613
Gråspett0% (78)98
Hare0% (71)120
Hønsehauk0% (70)81
Gråhegre0% (67)250
Stokkand0% (65)1064
Rødrev0% (63)70
Elg0% (62)147
Fuglekonge0% (61)130
Kattugle0% (56)79
Grankorsnebb0% (52)260
Markmus0% (47)78
Fasan0% (45)113
Storskarv0% (45)181
Lavskrike0% (43)99
Brunsisik0% (39)237
Røyskatt0% (37)40
Svartspett0% (37)42
Kornkråke0% (36)340
Svartbak0% (35)106
Kongeørn0% (34)52
Knoppsvane0% (33)156
Sangsvane0% (29)251
Brunrotte0% (29)40
Dvergspett0% (27)31
Ærfugl0% (27)759
Rødvingetrost0% (24)132
Siland0% (24)190
Nøttekråke0% (23)42
Polarsisik0% (23)189
Spurveugle0% (21)23
Jernspurv0% (20)24
Hjort0% (19)82
Husmus0% (19)32
Fossekall0% (18)23
Oter0% (17)28
Grevling0% (17)19
Kvinand0% (16)35
Varsler0% (16)17
Småskogmus0% (15)24
Laksand0% (13)47
Haukugle0% (13)14
Musvåk0% (12)13
Orrfugl0% (11)31
Toppand0% (9)42
Båndkorsnebb0% (9)55
Furukorsnebb0% (9)47
Mår0% (9)10
Lirype0% (9)66
Toppskarv0% (8)42
Lappmeis0% (8)23
Grågås0% (7)207
Snømus0% (6)9
Perleugle0% (6)8
Hvitryggspett0% (6)7
Måltrost0% (5)11
Kanadagås0% (4)406
Snøspurv0% (4)11
Storspove0% (4)15
Fjæreplytt0% (4)115
Teist0% (4)10
Skjærpiplerke0% (4)5
Storskogmus0% (4)10
Duetrost0% (4)20
Tretåspett0% (4)4
Linerle0% (3)7
Skogdue0% (3)4
Sjøorre0% (3)5
Tårnfalk0% (3)4
Vånd0% (3)5
Vandrefalk0% (3)3
Jaktfalk0% (3)8
Fjellrype0% (3)11
Krattspissmus0% (3)5
Krykkje0% (2)7
Brunnakke0% (2)8
Sothøne0% (2)11
Mink0% (2)3
Toppdykker0% (2)2
Vintererle0% (2)2
Piggsvin0% (2)4
Klatremus0% (2)2
Rødmus0% (2)2
Tornirisk0% (2)2
Dvergfalk0% (2)2
Storfugl0% (2)4
Lappugle0% (2)2
Svartkråke0% (2)2
Mellomskarv0% (2)4
Krikkand0% (1)5
Enkeltbekkasin0% (1)2
Heipiplerke0% (1)6
Gransanger0% (1)1
Hettemåke0% (1)1
Løvsanger0% (1)2
Sivhøne0% (1)2
Islom0% (1)2
Horndykker0% (1)3
Skarvefamilien0% (1)1000
Praktærfugl0% (1)40
Stellerand0% (1)45
Havelle0% (1)30
Svartand0% (1)50
Steinvender0% (1)2
Polarmåke0% (1)10
Alke0% (1)6
Alkekonge0% (1)1
Ringtrost0% (1)1
Fjellmarkmus0% (1)1
Bergirisk0% (1)2
Fjellvåk0% (1)1
Grønlandsmåke0% (1)1
Svartflekktrost0% (1)1