Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2017 (21.01-05.02)

Det er til nå registrert totalt 338 447 individ og 142 arter fra 6 926 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2024

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Dompap

Spettmeis

Svarttrost

Grønnfink

Flaggspett

Gråspurv

Pilfink

Granmeis

Gråsisik

Rødstrupe

Svartmeis

Gulspurv

Nøtteskrike

Grønnsisik

Stillits

Bjørkefink

Bokfink

Kjernebiter

Spurvehauk

Løvmeis

Ringdue

Toppmeis

Trekryper

Gjerdesmett

Tyrkerdue

Stjertmeis

Munk