Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2016 (23.01-07.02)

Det er til nå registrert totalt 345351 individ og 147 arter fra 6649 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (6233)48113
Blåmeis81% (5444)30176
Skjære73% (4914)19866
Svarttrost48% (3206)10692
Dompap41% (2751)17906
Grønnfink40% (2722)26248
Spettmeis36% (2447)5302
Gråspurv36% (2415)31053
Rødstrupe31% (2091)3414
Pilfink30% (2052)19878
Gulspurv28% (1895)20967
Kråke26% (1755)9259
Gråsisik24% (1643)20152
Granmeis24% (1600)5215
Grønnsisik22% (1518)18043
Flaggspett21% (1461)2061
Svartmeis18% (1252)3203
Nøtteskrike15% (1047)2584
Bjørkefink13% (910)8675
Bokfink13% (902)4495
Ekorn9% (653)1155
Stillits8% (567)3887
Spurvehauk7% (483)510
Gråtrost6% (439)2360
Løvmeis6% (424)1194
Kjernebiter6% (422)1582
Rådyr5% (358)1094
Ringdue5% (339)1705
Katt5% (339)592
Gjerdesmett4% (276)413
Kaie3% (257)2588
Sidensvans3% (247)4244
Toppmeis3% (246)512
Gråmåke3% (238)2039
Stær3% (237)3790
Bydue3% (209)1783
Trekryper2% (190)241
Tyrkerdue2% (156)443
Ravn2% (155)400
Havørn1% (129)252
Fiskemåke1% (88)580
Stjertmeis1% (88)527
Hønsehauk1% (75)83
Gråspett1% (73)88
Stokkand1% (68)833
Munk1% (68)119
Brunsisik1% (68)297
Rødrev0% (62)77
Fuglekonge0% (60)139
Gråhegre0% (58)303
Grønnspett0% (57)89
Elg0% (57)128
Grankorsnebb0% (50)229
Kornkråke0% (42)257
Hare0% (41)57
Kongeørn0% (39)65
Fasan0% (39)114
Svartbak0% (37)180
Jernspurv0% (31)53
Polarsisik0% (31)94
Lavskrike0% (30)104
Ærfugl0% (29)452
Knoppsvane0% (27)146
Storskarv0% (25)201
Sangsvane0% (24)286
Kattugle0% (23)26
Rødvingetrost0% (23)54
Varsler0% (23)36
Fossekall0% (21)39
Siland0% (21)134
Svartspett0% (20)20
Nøttekråke0% (20)30
Spurveugle0% (20)20
Røyskatt0% (19)19
Orrfugl0% (19)71
Dvergspett0% (18)20
Husmus0% (18)41
Kvinand0% (16)275
Markmus0% (15)40
Rugde0% (14)18
Brunrotte0% (11)14
Lappmeis0% (11)37
Musvåk0% (10)12
Furukorsnebb0% (10)35
Hjort0% (10)96
Mår0% (10)11
Småskogmus0% (9)13
Snømus0% (8)8
Lirype0% (8)203
Måltrost0% (7)12
Grevling0% (7)12
Haukugle0% (7)7
Laksand0% (6)22
Toppand0% (5)103
Mink0% (5)9
Snøspurv0% (5)40
Toppskarv0% (5)42
Vånd0% (5)9
Perleugle0% (5)5
Kanadagås0% (4)59
Alke0% (4)9
Storskogmus0% (4)5
Dvergfalk0% (4)4
Konglebit0% (4)7
Vipe0% (3)5
Krykkje0% (3)7
Grågås0% (3)10
Havelle0% (3)13
Ringtrost0% (3)3
Vannrikse0% (3)3
Tretåspett0% (3)3
Krattspissmus0% (3)3
Enkeltbekkasin0% (2)6
Dvergdykker0% (2)2
Hettemåke0% (2)3
Storspove0% (2)3
Toppdykker0% (2)2
Lomvi0% (2)2
Teist0% (2)2
Alkekonge0% (2)5
Skjærpiplerke0% (2)5
Vintererle0% (2)2
Jaktfalk0% (2)2
Fjellrype0% (2)17
Storfugl0% (2)4
Hornugle0% (2)2
Hvitryggspett0% (2)2
Nordlig storskarv0% (2)6
Krikkand0% (1)2
Sothøne0% (1)4
Smålom0% (1)1
Sjøorre0% (1)1
Sivhøne0% (1)1
Lappfiskand0% (1)1
Fjæreplytt0% (1)1
Steinvender0% (1)2
Tårnfalk0% (1)1
Rødmus0% (1)2
Bergirisk0% (1)10
Vandrefalk0% (1)2
Duetrost0% (1)1
Hubro0% (1)1
Grønlandsmåke0% (1)1
Svartkråke0% (1)1
Rørdrum0% (1)1
Svartstrupetrost0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1