Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2015 (17.01-01.02)

Det er til nå registrert totalt 337 461 individ og 151 arter fra 6 435 foringsplasser.

Alle områder»

Hagefugltelling 2008-2024

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Dompap

Spettmeis

Svarttrost

Grønnfink

Flaggspett

Gråspurv

Pilfink

Granmeis

Rødstrupe

Gråsisik

Svartmeis

Gulspurv

Nøtteskrike

Grønnsisik

Stillits

Bjørkefink

Bokfink

Kjernebiter

Spurvehauk

Løvmeis

Ringdue

Toppmeis

Trekryper

Gjerdesmett

Tyrkerdue

Stjertmeis

Munk