Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2015 (17.01-01.02)

Det er til nå registrert totalt 337 476 individ og 151 arter fra 6 438 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (6 159)56 334Kart
Blåmeis84% (5 421)31 723Kart
Skjære75% (4 882)20 029Kart
Svarttrost49% (3 166)9 769Kart
Spettmeis43% (2 811)5 939Kart
Dompap39% (2 527)17 610Kart
Gråspurv39% (2 522)34 263Kart
Gulspurv37% (2 386)30 529Kart
Pilfink35% (2 287)25 004Kart
Rødstrupe33% (2 152)3 110Kart
Grønnfink33% (2 140)20 321Kart
Flaggspett31% (2 056)3 080Kart
Granmeis28% (1 863)6 562Kart
Kråke28% (1 820)9 254Kart
Svartmeis24% (1 563)4 214Kart
Nøtteskrike21% (1 372)3 627Kart
Ekorn13% (884)1 713Kart
Bokfink11% (755)3 190Kart
Grønnsisik10% (699)5 737Kart
Bjørkefink10% (659)9 721Kart
Løvmeis7% (497)1 390Kart
Spurvehauk6% (450)493Kart
Stillits6% (407)3 191Kart
Kjernebiter5% (331)1 185Kart
Katt5% (326)598Kart
Toppmeis4% (321)651Kart
Rådyr4% (320)1 026Kart
Gråtrost4% (314)1 634Kart
Sidensvans4% (283)6 057Kart
Kaie4% (282)2 870Kart
Ringdue4% (270)1 245Kart
Gjerdesmett4% (268)364Kart
Trekryper4% (267)341Kart
Gråsisik3% (245)1 604Kart
Stær3% (206)2 031Kart
Gråmåke2% (191)1 122Kart
Bydue2% (182)1 638Kart
Tyrkerdue2% (171)483Kart
Ravn1% (118)297Kart
Munk1% (109)155Kart
Havørn1% (103)220Kart
Stjertmeis1% (90)538Kart
Gråspett1% (80)108Kart
Stokkand1% (68)986Kart
Elg1% (66)156Kart
Fiskemåke1% (65)375Kart
Rødrev0% (59)75Kart
Fuglekonge0% (57)136Kart
Hønsehauk0% (56)63Kart
Hare0% (51)57Kart
Gråhegre0% (50)196Kart
Fasan0% (50)105Kart
Grønnspett0% (49)51Kart
Rødvingetrost0% (46)128Kart
Lavskrike0% (37)87Kart
Sangsvane0% (33)396Kart
Duefamilien0% (31)134Kart
Svartbak0% (30)119Kart
Jernspurv0% (29)59Kart
Kornkråke0% (29)278Kart
Kongeørn0% (27)49Kart
Kattugle0% (27)37Kart
Dvergspett0% (26)31Kart
Siland0% (25)299Kart
Knoppsvane0% (25)91Kart
Storskarv0% (23)205Kart
Markmus0% (23)45Kart
Ærfugl0% (22)695Kart
Nøttekråke0% (21)28Kart
Svartspett0% (20)21Kart
Spurveugle0% (18)20Kart
Orrfugl0% (17)91Kart
Fossekall0% (16)26Kart
Lappmeis0% (16)54Kart
Perleugle0% (16)18Kart
Brunsisik0% (15)56Kart
Brunrotte0% (14)22Kart
Husmus0% (14)27Kart
Kvinand0% (13)116Kart
Hjort0% (13)40Kart
Småskogmus0% (12)55Kart
Varsler0% (12)14Kart
Grankorsnebb0% (11)73Kart
Mår0% (11)12Kart
Laksand0% (10)66Kart
Røyskatt0% (10)10Kart
Vånd0% (9)50Kart
Snømus0% (9)14Kart
Grevling0% (7)8Kart
Tretåspett0% (7)7Kart
Toppand0% (6)33Kart
Rugde0% (6)11Kart
Ringtrost0% (6)6Kart
Svartkråke0% (6)18Kart
Musvåk0% (5)5Kart
Duetrost0% (5)19Kart
Krykkje0% (4)123Kart
Furukorsnebb0% (4)7Kart
Kanadagås0% (4)49Kart
Måltrost0% (4)5Kart
Mink0% (4)4Kart
Snøspurv0% (4)40Kart
Sjøorre0% (4)35Kart
Alke0% (4)23Kart
Fjellmarkmus0% (4)8Kart
Klatremus0% (4)8Kart
Konglebit0% (4)90Kart
Hvitryggspett0% (4)4Kart
Hettemåke0% (3)8Kart
Sothøne0% (3)27Kart
Toppskarv0% (3)41Kart
Havelle0% (3)62Kart
Fjæreplytt0% (3)75Kart
Storskogmus0% (3)5Kart
Bergirisk0% (3)10Kart
Vandrefalk0% (3)3Kart
Dvergfalk0% (3)4Kart
Jerpe0% (3)6Kart
Vannrikse0% (3)3Kart
Hubro0% (3)4Kart
Haukugle0% (3)6Kart
Jordugle0% (3)3Kart
Dvergdykker0% (2)3Kart
Toppdykker0% (2)3Kart
Grågås0% (2)5Kart
Alkekonge0% (2)6Kart
Piggsvin0% (2)5Kart
Falkefamilien0% (2)2Kart
Rødstilk0% (1)1Kart
Båndkorsnebb0% (1)2Kart
Gransanger0% (1)2Kart
Storspove0% (1)2Kart
Horndykker0% (1)3Kart
Hvitkinngås0% (1)4Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Svartand0% (1)2Kart
Steinvender0% (1)2Kart
Måker0% (1)4Kart
Teist0% (1)1Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Duefugler0% (1)2Kart
Jaktfalk0% (1)1Kart
Polarsisik0% (1)1Kart
Fjellvåk0% (1)2Kart
Lirype0% (1)2Kart
Fjellrype0% (1)11Kart
Rapphøne0% (1)5Kart
Krattspissmus0% (1)1Kart
Mandarinand0% (1)2Kart
Nordlig storskarv0% (1)3Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart