Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2015 (17.01-01.02)

Det er til nå registrert totalt 337981 individ og 152 arter fra 6438 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (6159)56354
Blåmeis84% (5421)31733
Skjære75% (4882)20029
Svarttrost49% (3166)9769
Spettmeis43% (2811)6006
Dompap39% (2527)17610
Gråspurv39% (2522)34262
Gulspurv37% (2386)30529
Pilfink35% (2288)25005
Rødstrupe33% (2152)3110
Grønnfink33% (2140)20321
Flaggspett31% (2056)3083
Granmeis28% (1835)6700
Kråke28% (1820)9254
Svartmeis24% (1563)4214
Nøtteskrike21% (1372)3627
Ekorn13% (884)1713
Bokfink11% (755)3190
Grønnsisik10% (699)5737
Bjørkefink10% (659)9721
Løvmeis8% (543)1601
Spurvehauk6% (450)493
Stillits6% (407)3191
Kjernebiter5% (331)1185
Katt5% (326)598
Toppmeis4% (321)704
Rådyr4% (320)1026
Gråtrost4% (314)1634
Sidensvans4% (283)6057
Kaie4% (282)2870
Ringdue4% (270)1245
Gjerdesmett4% (268)364
Trekryper4% (267)341
Gråsisik3% (245)1604
Stær3% (206)2031
Gråmåke2% (191)1122
Bydue2% (182)1638
Tyrkerdue2% (171)483
Ravn1% (118)297
Munk1% (109)155
Havørn1% (103)220
Stjertmeis1% (90)538
Gråspett1% (80)108
Stokkand1% (68)986
Elg1% (66)156
Fiskemåke1% (65)375
Rødrev0% (59)75
Fuglekonge0% (57)136
Hønsehauk0% (56)63
Hare0% (51)57
Gråhegre0% (50)196
Fasan0% (50)105
Grønnspett0% (49)51
Rødvingetrost0% (46)128
Lavskrike0% (37)87
Sangsvane0% (33)396
Duefamilien0% (31)134
Svartbak0% (30)119
Jernspurv0% (29)59
Kornkråke0% (29)278
Kongeørn0% (27)49
Kattugle0% (27)37
Dvergspett0% (26)31
Siland0% (25)299
Knoppsvane0% (25)91
Storskarv0% (23)205
Markmus0% (23)45
Ærfugl0% (22)695
Nøttekråke0% (21)28
Svartspett0% (20)21
Spurveugle0% (18)20
Orrfugl0% (17)91
Fossekall0% (16)26
Lappmeis0% (16)54
Perleugle0% (16)18
Brunsisik0% (15)56
Brunrotte0% (14)22
Husmus0% (14)27
Kvinand0% (13)116
Hjort0% (13)40
Småskogmus0% (12)55
Varsler0% (12)14
Grankorsnebb0% (11)73
Mår0% (11)12
Laksand0% (10)66
Røyskatt0% (10)10
Vånd0% (9)50
Snømus0% (9)14
Grevling0% (7)8
Tretåspett0% (7)7
Toppand0% (6)33
Rugde0% (6)11
Ringtrost0% (6)6
Svartkråke0% (6)18
Musvåk0% (5)5
Duetrost0% (5)19
Krykkje0% (4)123
Furukorsnebb0% (4)7
Kanadagås0% (4)49
Måltrost0% (4)5
Mink0% (4)4
Snøspurv0% (4)40
Sjøorre0% (4)35
Alke0% (4)23
Fjellmarkmus0% (4)8
Klatremus0% (4)8
Vandrefalk0% (4)4
Konglebit0% (4)90
Hvitryggspett0% (4)4
Hettemåke0% (3)8
Sothøne0% (3)27
Toppskarv0% (3)41
Havelle0% (3)62
Fjæreplytt0% (3)75
Storskogmus0% (3)5
Bergirisk0% (3)10
Dvergfalk0% (3)4
Jerpe0% (3)6
Vannrikse0% (3)3
Hubro0% (3)4
Haukugle0% (3)6
Jordugle0% (3)3
Dvergdykker0% (2)3
Toppdykker0% (2)3
Grågås0% (2)5
Alkekonge0% (2)6
Piggsvin0% (2)5
Falkefamilien0% (2)2
Rødstilk0% (1)1
Båndkorsnebb0% (1)2
Gransanger0% (1)2
Storspove0% (1)2
Horndykker0% (1)3
Hvitkinngås0% (1)4
Stjertand0% (1)1
Svartand0% (1)2
Steinvender0% (1)2
Måker0% (1)4
Teist0% (1)1
Skjærpiplerke0% (1)1
Duefugler0% (1)2
Jaktfalk0% (1)2
Polarsisik0% (1)1
Fjellvåk0% (1)2
Lirype0% (1)2
Fjellrype0% (1)11
Rapphøne0% (1)5
Snøugle0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Mandarinand0% (1)2
Nordlig storskarv0% (1)3
Mellomskarv0% (1)1