Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2014 (18.01-02.02)

Det er til nå registrert totalt 301936 individ og 142 arter fra 5341 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (5084)45166
Blåmeis83% (4486)26659
Skjære72% (3873)16403
Dompap54% (2929)21818
Svarttrost51% (2759)9711
Flaggspett42% (2251)3581
Spettmeis40% (2165)4628
Grønnfink39% (2126)21029
Gråspurv36% (1938)29156
Gulspurv35% (1919)24362
Rødstrupe35% (1879)2903
Pilfink33% (1794)23752
Granmeis30% (1626)5965
Kråke27% (1478)8595
Svartmeis26% (1409)4115
Gråsisik19% (1024)9505
Nøtteskrike17% (926)2490
Grønnsisik16% (864)7781
Bokfink11% (635)2481
Ekorn11% (614)1212
Løvmeis8% (456)1364
Gråtrost8% (454)1165
Stillits8% (443)2813
Ringdue7% (387)2050
Bjørkefink7% (384)2966
Kjernebiter6% (344)1128
Spurvehauk6% (343)384
Katt5% (290)516
Toppmeis5% (289)685
Rådyr4% (243)717
Trekryper4% (242)306
Kaie4% (217)1940
Gjerdesmett3% (211)281
Sidensvans3% (210)3166
Gråmåke3% (182)1605
Bydue2% (159)1624
Tyrkerdue2% (142)439
Stær2% (123)1120
Munk1% (103)163
Stjertmeis1% (102)726
Ravn1% (95)300
Havørn1% (94)197
Gråspett1% (82)108
Fiskemåke1% (74)390
Grønnspett0% (52)61
Hønsehauk0% (50)62
Brunsisik0% (40)309
Fuglekonge0% (38)109
Elg0% (38)77
Kornkråke0% (34)252
Rødrev0% (34)43
Fasan0% (34)93
Stokkand0% (32)345
Jernspurv0% (32)65
Rødvingetrost0% (28)44
Svartbak0% (26)169
Kattugle0% (26)34
Hare0% (26)32
Lavskrike0% (26)67
Gråhegre0% (24)103
Polarsisik0% (24)73
Grankorsnebb0% (21)73
Kongeørn0% (20)28
Svartspett0% (20)26
Dvergspett0% (19)23
Storskarv0% (19)70
Markmus0% (19)39
Varsler0% (17)19
Fossekall0% (16)24
Husmus0% (16)29
Rugde0% (15)20
Ærfugl0% (15)911
Småskogmus0% (15)24
Perleugle0% (15)16
Siland0% (14)133
Nøttekråke0% (14)20
Spurveugle0% (13)14
Hjort0% (10)60
Sangsvane0% (10)81
Haukugle0% (10)11
Orrfugl0% (9)51
Lappmeis0% (9)35
Hvitryggspett0% (9)9
Kanadagås0% (8)172
Røyskatt0% (8)8
Furukorsnebb0% (7)25
Måltrost0% (7)9
Due0% (7)24
Knoppsvane0% (7)50
Snøspurv0% (6)33
Bergirisk0% (6)12
Svartkråke0% (6)10
Kvinand0% (5)51
Laksand0% (5)17
Brunrotte0% (5)12
Mår0% (5)5
Krykkje0% (4)27
Enkeltbekkasin0% (4)4
Grevling0% (4)9
Toppskarv0% (4)106
Havelle0% (4)32
Vånd0% (4)8
Vandrefalk0% (4)4
Lirype0% (4)17
Tretåspett0% (4)4
Toppand0% (3)27
Hettemåke0% (3)24
Fjæreplytt0% (3)11
Tårnfalk0% (3)3
Storfugl0% (3)3
Linerle0% (2)2
Krikkand0% (2)5
Mink0% (2)3
Sjøorre0% (2)16
Teist0% (2)2
Piggsvin0% (2)5
Storskogmus0% (2)13
Klatremus0% (2)3
Snømus0% (2)2
Duetrost0% (2)2
Hornugle0% (2)2
Vipe0% (1)1
Tjeld0% (1)4
Musvåk0% (1)4
Brunnakke0% (1)1
Heipiplerke0% (1)1
Båndkorsnebb0% (1)2
Sivspurv0% (1)2
Sothøne0% (1)1
Sivhøne0% (1)3
Grågås0% (1)3
Praktærfugl0% (1)1
Alke0% (1)20
Alkekonge0% (1)2
Ringtrost0% (1)1
Dvergfalk0% (1)1
Konglebit0% (1)3
Skjeggmeis0% (1)1
Hubro0% (1)1
Dvergmåke0% (1)1
Turteldue0% (1)1
Svartstrupetrost0% (1)1