Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2014 (18.01-02.02)

Det er til nå registrert totalt 301 579 individ og 142 arter fra 5 341 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (5 084)45 072Kart
Blåmeis83% (4 486)26 639Kart
Skjære72% (3 873)16 399Kart
Dompap54% (2 929)21 805Kart
Svarttrost51% (2 759)9 711Kart
Flaggspett42% (2 251)3 581Kart
Spettmeis40% (2 165)4 621Kart
Grønnfink39% (2 126)21 029Kart
Gråspurv36% (1 938)29 156Kart
Gulspurv35% (1 919)24 362Kart
Rødstrupe35% (1 879)2 903Kart
Pilfink33% (1 794)23 752Kart
Granmeis30% (1 637)5 885Kart
Kråke27% (1 478)8 593Kart
Svartmeis26% (1 409)4 115Kart
Gråsisik19% (1 024)9 505Kart
Nøtteskrike17% (926)2 490Kart
Grønnsisik16% (864)7 781Kart
Bokfink11% (635)2 481Kart
Ekorn11% (613)1 212Kart
Gråtrost8% (454)1 165Kart
Stillits8% (443)2 813Kart
Løvmeis8% (432)1 230Kart
Ringdue7% (387)2 050Kart
Bjørkefink7% (384)2 966Kart
Kjernebiter6% (344)1 128Kart
Spurvehauk6% (343)384Kart
Katt5% (290)516Kart
Toppmeis5% (289)685Kart
Rådyr4% (243)717Kart
Trekryper4% (242)306Kart
Kaie4% (217)1 940Kart
Gjerdesmett3% (211)281Kart
Sidensvans3% (210)3 166Kart
Gråmåke3% (182)1 605Kart
Bydue2% (159)1 624Kart
Tyrkerdue2% (142)439Kart
Stær2% (123)1 120Kart
Munk1% (103)163Kart
Stjertmeis1% (102)726Kart
Ravn1% (95)300Kart
Havørn1% (94)197Kart
Gråspett1% (82)108Kart
Fiskemåke1% (74)390Kart
Grønnspett0% (51)61Kart
Hønsehauk0% (50)62Kart
Brunsisik0% (40)309Kart
Fuglekonge0% (38)109Kart
Elg0% (38)77Kart
Kornkråke0% (34)252Kart
Rødrev0% (34)43Kart
Fasan0% (34)93Kart
Stokkand0% (32)345Kart
Jernspurv0% (32)65Kart
Rødvingetrost0% (28)44Kart
Svartbak0% (26)169Kart
Kattugle0% (26)34Kart
Hare0% (26)32Kart
Lavskrike0% (26)67Kart
Gråhegre0% (24)103Kart
Polarsisik0% (24)73Kart
Grankorsnebb0% (21)73Kart
Kongeørn0% (20)28Kart
Svartspett0% (20)26Kart
Dvergspett0% (19)23Kart
Storskarv0% (19)70Kart
Markmus0% (19)39Kart
Varsler0% (17)19Kart
Fossekall0% (16)24Kart
Husmus0% (16)29Kart
Rugde0% (15)20Kart
Ærfugl0% (15)911Kart
Småskogmus0% (15)24Kart
Perleugle0% (15)16Kart
Siland0% (14)133Kart
Nøttekråke0% (14)20Kart
Spurveugle0% (13)14Kart
Hjort0% (10)60Kart
Sangsvane0% (10)81Kart
Haukugle0% (10)11Kart
Orrfugl0% (9)51Kart
Lappmeis0% (9)35Kart
Hvitryggspett0% (9)9Kart
Kanadagås0% (8)172Kart
Røyskatt0% (8)8Kart
Furukorsnebb0% (7)25Kart
Måltrost0% (7)9Kart
Due0% (7)24Kart
Knoppsvane0% (7)50Kart
Snøspurv0% (6)33Kart
Bergirisk0% (6)12Kart
Kvinand0% (5)51Kart
Laksand0% (5)17Kart
Brunrotte0% (5)12Kart
Mår0% (5)5Kart
Krykkje0% (4)27Kart
Enkeltbekkasin0% (4)4Kart
Grevling0% (4)9Kart
Toppskarv0% (4)106Kart
Havelle0% (4)32Kart
Vånd0% (4)8Kart
Vandrefalk0% (4)4Kart
Lirype0% (4)17Kart
Tretåspett0% (4)4Kart
Svartkråke0% (4)7Kart
Toppand0% (3)27Kart
Hettemåke0% (3)24Kart
Fjæreplytt0% (3)11Kart
Tårnfalk0% (3)3Kart
Storfugl0% (3)3Kart
Linerle0% (2)2Kart
Krikkand0% (2)5Kart
Mink0% (2)3Kart
Sjøorre0% (2)16Kart
Teist0% (2)2Kart
Piggsvin0% (2)5Kart
Storskogmus0% (2)13Kart
Klatremus0% (2)3Kart
Snømus0% (2)2Kart
Duetrost0% (2)2Kart
Hornugle0% (2)2Kart
Vipe0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)4Kart
Musvåk0% (1)4Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Båndkorsnebb0% (1)2Kart
Sivspurv0% (1)2Kart
Sothøne0% (1)1Kart
Sivhøne0% (1)3Kart
Grågås0% (1)3Kart
Praktærfugl0% (1)1Kart
Alke0% (1)20Kart
Alkekonge0% (1)2Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Konglebit0% (1)3Kart
Skjeggmeis0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Dvergmåke0% (1)1Kart
Turteldue0% (1)1Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart