Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2024 (20.01-04.02)

Det er til nå registrert totalt 505 970 individ og 152 arter fra 10 422 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (9 820)61 374Kart
Gråsisik30% (3 128)53 193Kart
Dompap58% (6 017)49 830Kart
Gråspurv36% (3 797)42 265Kart
Blåmeis84% (8 719)42 121Kart
Grønnfink42% (4 396)34 462Kart
Pilfink35% (3 668)34 174Kart
Skjære70% (7 261)25 894Kart
Gulspurv23% (2 422)21 794Kart
Svarttrost45% (4 644)14 627Kart
Kråke26% (2 749)13 735Kart
Granmeis31% (3 253)10 357Kart
Grønnsisik14% (1 442)10 197Kart
Spettmeis46% (4 768)9 515Kart
Stillits12% (1 219)8 081Kart
Bjørkefink11% (1 140)6 632Kart
Svartmeis26% (2 724)6 559Kart
Flaggspett39% (4 105)5 869Kart
Ekorn24% (2 514)4 631Kart
Rødstrupe30% (3 112)4 305Kart
Kaie4% (459)4 260Kart
Nøtteskrike15% (1 603)3 790Kart
Bokfink10% (1 005)3 510Kart
Sidensvans3% (330)3 431Kart
Stær4% (371)2 992Kart
Bydue3% (358)2 586Kart
Rådyr8% (882)2 481Kart
Gråmåke3% (339)2 275Kart
Ringdue5% (503)1 929Kart
Kjernebiter7% (693)1 660Kart
Løvmeis6% (579)1 376Kart
Stjertmeis2% (226)1 322Kart
Ærfugl0% (32)1 083Kart
Stokkand1% (93)988Kart
Toppmeis4% (463)919Kart
Katt5% (521)862Kart
Brunsisik1% (113)843Kart
Tyrkerdue3% (288)762Kart
Spurvehauk6% (663)701Kart
Polarsisik1% (111)653Kart
Ravn2% (252)571Kart
Gråtrost3% (312)553Kart
Fiskemåke1% (96)549Kart
Havørn2% (237)405Kart
Gjerdesmett3% (294)394Kart
Trekryper3% (335)391Kart
Kornkråke0% (47)259Kart
Gråhegre1% (89)254Kart
Hare1% (153)246Kart
Sangsvane0% (34)239Kart
Elg1% (103)209Kart
Siland0% (30)192Kart
Knoppsvane0% (29)188Kart
Gråspett1% (151)178Kart
Munk1% (100)145Kart
Fasan1% (58)131Kart
Lavskrike0% (46)131Kart
Rødrev1% (108)130Kart
Hjort0% (38)128Kart
Hønsehauk1% (116)124Kart
Grønnspett1% (97)118Kart
Nøttekråke1% (69)112Kart
Markmus1% (59)106Kart
Fuglekonge0% (51)105Kart
Kattugle1% (68)92Kart
Snøspurv0% (12)90Kart
Svartbak0% (31)89Kart
Lirype0% (15)87Kart
Storskarv0% (31)85Kart
Duefamilien0% (17)73Kart
Kvinand0% (18)72Kart
Rødvingetrost0% (37)71Kart
Orrfugl0% (17)66Kart
Husmus0% (33)64Kart
Kongeørn0% (45)59Kart
Fjellrype0% (6)58Kart
Jernspurv0% (35)55Kart
Skogdue0% (10)52Kart
Lappmeis0% (17)52Kart
Røyskatt0% (41)50Kart
Småskogmus0% (31)48Kart
Bergirisk0% (8)48Kart
Brunrotte0% (33)45Kart
Laksand0% (5)44Kart
Grankorsnebb0% (11)41Kart
Fjæreplytt0% (3)41Kart
Dvergspett0% (30)33Kart
Oter0% (24)32Kart
Musvåk0% (20)30Kart
Mår0% (25)28Kart
Spurveugle0% (26)28Kart
Sjøorre0% (3)26Kart
Klatremus0% (11)26Kart
Storspove0% (6)25Kart
Nordlig storskarv0% (1)25Kart
Kanadagås0% (1)23Kart
Måltrost0% (7)23Kart
Furukorsnebb0% (9)22Kart
Toppskarv0% (12)21Kart
Svartspett0% (17)20Kart
Krattspissmus0% (9)20Kart
Varsler0% (17)18Kart
Fossekall0% (10)17Kart
Storskogmus0% (9)16Kart
Grågås0% (7)15Kart
Haukugle0% (12)15Kart
Grevling0% (9)14Kart
Vånd0% (10)14Kart
Snømus0% (14)14Kart
Tornirisk0% (5)14Kart
Rugde0% (12)13Kart
Perleugle0% (10)12Kart
Toppand0% (6)11Kart
Dvergfalk0% (9)11Kart
Storfugl0% (4)11Kart
Rødmus0% (3)10Kart
Hvitryggspett0% (9)10Kart
Svartkråke0% (4)9Kart
Bergand0% (3)7Kart
Mink0% (5)5Kart
Smålom0% (2)5Kart
Toppdykker0% (2)5Kart
Havelle0% (1)5Kart
Tretåspett0% (5)5Kart
Teist0% (3)4Kart
Krikkand0% (1)3Kart
Brunnakke0% (2)3Kart
Hettemåke0% (2)3Kart
Svartand0% (2)3Kart
Lomvi0% (2)3Kart
Trelerke0% (1)3Kart
Konglebit0% (3)3Kart
Hvithodespurv0% (2)3Kart
Sothøne0% (1)2Kart
Alke0% (1)2Kart
Skjærpiplerke0% (2)2Kart
Tårnfalk0% (2)2Kart
Fjellmarkmus0% (1)2Kart
Vandrefalk0% (2)2Kart
Vannrikse0% (2)2Kart
Vipe0% (1)1Kart
Krykkje0% (1)1Kart
Tjeld0% (1)1Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Sivspurv0% (1)1Kart
Gulnebblom0% (1)1Kart
Havsule0% (1)1Kart
Piggsvin0% (1)1Kart
Myrhauk0% (1)1Kart
Jerpe0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Mellomskarv0% (1)1Kart