Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2023 (21.01-05.02)

Det er til nå registrert totalt 52 915 individ og 111 arter fra 1 172 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2023

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Dompap

Svarttrost

Spettmeis

Flaggspett

Gråspurv

Grønnfink

Pilfink

Rødstrupe

Granmeis

Gulspurv

Svartmeis

Nøtteskrike

Grønnsisik

Stillits

Bjørkefink

Gråsisik

Bokfink

Spurvehauk

Løvmeis

Kjernebiter

Ringdue

Toppmeis

Trekryper

Gjerdesmett

Stjertmeis

Tyrkerdue

Munk