Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2023 (21.01-05.02)

Det er til nå registrert totalt 61 660 individ og 115 arter fra 1 273 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis91% (1 163)8 474Kart
Blåmeis80% (1 019)5 517Kart
Skjære67% (865)3 496Kart
Dompap45% (576)4 766Kart
Svarttrost44% (567)1 888Kart
Spettmeis43% (552)1 206Kart
Flaggspett38% (491)711Kart
Grønnfink38% (485)4 956Kart
Gråspurv37% (478)5 655Kart
Pilfink32% (414)4 561Kart
Rødstrupe28% (365)520Kart
Granmeis26% (343)1 153Kart
Ekorn26% (335)718Kart
Gulspurv24% (310)6 484Kart
Kråke23% (297)1 653Kart
Svartmeis21% (269)692Kart
Nøtteskrike15% (193)505Kart
Grønnsisik13% (169)1 508Kart
Stillits10% (128)886Kart
Bjørkefink9% (121)750Kart
Gråsisik8% (108)958Kart
Rådyr8% (102)289Kart
Bokfink7% (99)398Kart
Spurvehauk6% (77)87Kart
Katt5% (74)124Kart
Løvmeis5% (66)157Kart
Kjernebiter3% (50)166Kart
Ringdue3% (45)185Kart
Trekryper3% (45)58Kart
Gjerdesmett3% (44)62Kart
Toppmeis3% (43)92Kart
Stær3% (42)275Kart
Kaie3% (42)381Kart
Gråtrost2% (33)110Kart
Bydue2% (33)213Kart
Tyrkerdue2% (33)106Kart
Gråmåke2% (32)280Kart
Stjertmeis2% (32)194Kart
Ravn2% (26)124Kart
Grønnspett1% (24)27Kart
Havørn1% (24)48Kart
Rødrev1% (21)27Kart
Hønsehauk1% (20)22Kart
Stokkand1% (17)319Kart
Gråspett1% (17)18Kart
Sidensvans1% (15)164Kart
Fiskemåke1% (14)66Kart
Munk1% (14)14Kart
Elg1% (14)25Kart
Hare1% (13)21Kart
Kattugle0% (11)15Kart
Kongeørn0% (9)18Kart
Lavskrike0% (8)20Kart
Fasan0% (7)12Kart
Markmus0% (7)13Kart
Gråhegre0% (6)9Kart
Svartbak0% (6)13Kart
Jernspurv0% (6)12Kart
Kornkråke0% (6)15Kart
Rødvingetrost0% (6)11Kart
Knoppsvane0% (6)12Kart
Røyskatt0% (6)7Kart
Nøttekråke0% (6)13Kart
Spurveugle0% (6)6Kart
Fuglekonge0% (5)8Kart
Sangsvane0% (5)13Kart
Husmus0% (5)56Kart
Siland0% (4)16Kart
Hjort0% (4)38Kart
Storskarv0% (4)8Kart
Mår0% (4)4Kart
Dvergfalk0% (4)4Kart
Perleugle0% (4)4Kart
Fossekall0% (3)3Kart
Kvinand0% (3)10Kart
Dvergspett0% (3)3Kart
Småskogmus0% (3)5Kart
Lappmeis0% (3)5Kart
Polarsisik0% (3)32Kart
Toppand0% (2)2Kart
Oter0% (2)2Kart
Skogdue0% (2)5Kart
Rugde0% (2)2Kart
Måltrost0% (2)4Kart
Svartspett0% (2)2Kart
Brunrotte0% (2)3Kart
Ærfugl0% (2)6Kart
Ringtrost0% (2)3Kart
Bergirisk0% (2)17Kart
Brunsisik0% (2)39Kart
Fjellrype0% (2)10Kart
Krikkand0% (1)2Kart
Enkeltbekkasin0% (1)2Kart
Musvåk0% (1)2Kart
Buskskvett0% (1)2Kart
Grankorsnebb0% (1)2Kart
Laksand0% (1)10Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Orrfugl0% (1)4Kart
Grevling0% (1)1Kart
Duefamilien0% (1)4Kart
Piggsvin0% (1)10Kart
Storskogmus0% (1)1Kart
Vånd0% (1)5Kart
Klatremus0% (1)2Kart
Rødmus0% (1)4Kart
Snømus0% (1)2Kart
Vandrefalk0% (1)1Kart
Duetrost0% (1)3Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)2Kart
Jordugle0% (1)1Kart
Tretåspett0% (1)1Kart
Nordlig storskarv0% (1)6Kart
Mellomskarv0% (1)2Kart