Hopp til hovedinnhold

Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2023 (21.01-05.02)

Det er til nå registrert totalt 495 047 individ og 156 arter fra 10 581 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (9 902)68 904Kart
Blåmeis83% (8 832)46 177Kart
Skjære72% (7 712)29 893Kart
Dompap46% (4 968)40 252Kart
Svarttrost45% (4 843)15 389Kart
Spettmeis43% (4 618)9 358Kart
Grønnfink41% (4 388)42 999Kart
Flaggspett39% (4 213)6 198Kart
Gråspurv36% (3 832)43 194Kart
Pilfink36% (3 819)37 026Kart
Granmeis28% (2 998)9 477Kart
Rødstrupe27% (2 921)3 985Kart
Kråke26% (2 814)16 066Kart
Ekorn26% (2 778)5 856Kart
Gulspurv25% (2 741)24 784Kart
Svartmeis22% (2 342)5 681Kart
Nøtteskrike15% (1 651)4 177Kart
Grønnsisik15% (1 590)14 768Kart
Stillits11% (1 164)8 052Kart
Bjørkefink10% (1 081)7 068Kart
Gråsisik9% (1 047)10 233Kart
Rådyr9% (994)2 941Kart
Bokfink8% (892)3 049Kart
Spurvehauk8% (856)1 043Kart
Katt6% (642)1 053Kart
Løvmeis5% (549)1 242Kart
Kjernebiter5% (545)1 702Kart
Ringdue5% (539)1 911Kart
Kaie4% (460)5 499Kart
Stær4% (428)3 624Kart
Trekryper3% (374)455Kart
Bydue3% (364)2 728Kart
Toppmeis3% (350)621Kart
Gjerdesmett3% (348)483Kart
Gråmåke3% (341)3 451Kart
Tyrkerdue2% (303)900Kart
Gråtrost2% (295)799Kart
Stjertmeis2% (275)1 582Kart
Ravn2% (223)590Kart
Havørn2% (215)400Kart
Gråspett1% (153)180Kart
Sidensvans1% (138)1 513Kart
Hare1% (132)223Kart
Grønnspett1% (129)152Kart
Hønsehauk1% (120)133Kart
Elg1% (116)260Kart
Rødrev1% (115)139Kart
Munk1% (114)152Kart
Fiskemåke1% (108)557Kart
Stokkand0% (103)1 762Kart
Gråhegre0% (87)399Kart
Kattugle0% (65)86Kart
Fasan0% (64)139Kart
Markmus0% (62)100Kart
Spurveugle0% (56)57Kart
Kornkråke0% (53)584Kart
Rødvingetrost0% (52)138Kart
Nøttekråke0% (50)107Kart
Røyskatt0% (49)55Kart
Lavskrike0% (49)134Kart
Svartbak0% (43)128Kart
Sangsvane0% (41)280Kart
Kongeørn0% (40)64Kart
Fuglekonge0% (40)74Kart
Hjort0% (39)154Kart
Storskarv0% (39)215Kart
Brunrotte0% (37)58Kart
Brunsisik0% (36)194Kart
Knoppsvane0% (33)111Kart
Dvergspett0% (32)40Kart
Siland0% (31)290Kart
Husmus0% (30)108Kart
Kvinand0% (28)167Kart
Polarsisik0% (26)100Kart
Ærfugl0% (25)493Kart
Småskogmus0% (25)37Kart
Mår0% (25)27Kart
Svartspett0% (24)29Kart
Varsler0% (24)24Kart
Oter0% (22)27Kart
Fossekall0% (22)33Kart
Orrfugl0% (22)123Kart
Jernspurv0% (15)31Kart
Duefamilien0% (15)56Kart
Snømus0% (15)18Kart
Perleugle0% (15)16Kart
Toppand0% (14)84Kart
Musvåk0% (14)18Kart
Furukorsnebb0% (14)93Kart
Rugde0% (14)19Kart
Grevling0% (14)22Kart
Lappmeis0% (14)47Kart
Skogdue0% (12)37Kart
Laksand0% (12)40Kart
Grankorsnebb0% (11)23Kart
Toppskarv0% (10)93Kart
Storskogmus0% (10)25Kart
Vånd0% (10)19Kart
Vandrefalk0% (10)11Kart
Lirype0% (10)23Kart
Haukugle0% (10)10Kart
Snøspurv0% (9)61Kart
Hvitryggspett0% (9)10Kart
Dvergfalk0% (6)6Kart
Krattspissmus0% (6)13Kart
Storspove0% (5)7Kart
Sjøorre0% (5)18Kart
Teist0% (5)14Kart
Klatremus0% (5)6Kart
Bergirisk0% (5)38Kart
Storfugl0% (5)8Kart
Krykkje0% (4)81Kart
Kanadagås0% (4)320Kart
Grågås0% (4)252Kart
Konglebit0% (4)17Kart
Fjellrype0% (4)23Kart
Tretåspett0% (4)4Kart
Tjeld0% (3)7Kart
Måltrost0% (3)3Kart
Mink0% (3)3Kart
Toppdykker0% (3)7Kart
Fjæreplytt0% (3)38Kart
Alke0% (3)7Kart
Fjellvåk0% (3)4Kart
Hubro0% (3)3Kart
Nordlig storskarv0% (3)12Kart
Mellomskarv0% (3)6Kart
Krikkand0% (2)3Kart
Enkeltbekkasin0% (2)3Kart
Båndkorsnebb0% (2)5Kart
Hettemåke0% (2)21Kart
Havelle0% (2)10Kart
Svartand0% (2)4Kart
Piggsvin0% (2)12Kart
Ringtrost0% (2)3Kart
Rødmus0% (2)13Kart
Jaktfalk0% (2)2Kart
Duetrost0% (2)7Kart
Svartkråke0% (2)27Kart
Dvergdykker0% (1)2Kart
Sothøne0% (1)1Kart
Gråstrupedykker0% (1)1Kart
Sædgås0% (1)1Kart
Polarmåke0% (1)1Kart
Alkekonge0% (1)3Kart
Skjærpiplerke0% (1)1Kart
Tårnfalk0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)2Kart
Skjeggmeis0% (1)3Kart
Vaktel0% (1)5Kart
Vannrikse0% (1)2Kart
Slagugle0% (1)1Kart
Mandarinand0% (1)1Kart
Mongolturteldue0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart
Halsbåndparakitt0% (1)1Kart