Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2022 (22.01-06.02)

Det er til nå registrert totalt 727 570 individ og 161 arter fra 13 482 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

Hagefugltelling 2008-2022

Søylediagrammene viser hvor mange foringsplasser fuglen er registrert i % av totalt antall foringsplasser som har rapportert. Linjediagrammene viser gjennomsnittlig antall individ.

Kjøttmeis

Blåmeis

Skjære

Svarttrost

Grønnfink

Spettmeis

Dompap

Bjørkefink

Gråspurv

Pilfink

Rødstrupe

Flaggspett

Granmeis

Gulspurv

Grønnsisik

Svartmeis

Nøtteskrike

Bokfink

Stillits

Gråsisik

Spurvehauk

Kjernebiter

Løvmeis

Ringdue

Gjerdesmett

Trekryper

Tyrkerdue

Toppmeis

Stjertmeis

Munk