Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2022 (22.01-06.02)

Det er til nå registrert totalt 727 566 individ og 161 arter fra 13 482 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (12 689)91 577Kart
Blåmeis83% (11 242)61 176Kart
Skjære72% (9 760)37 630Kart
Svarttrost44% (6 066)17 874Kart
Grønnfink43% (5 826)49 098Kart
Spettmeis42% (5 709)11 883Kart
Dompap41% (5 633)44 581Kart
Bjørkefink41% (5 548)105 667Kart
Gråspurv38% (5 176)65 448Kart
Pilfink34% (4 645)48 916Kart
Rødstrupe32% (4 319)6 200Kart
Flaggspett28% (3 864)5 734Kart
Kråke25% (3 426)18 905Kart
Granmeis24% (3 341)11 317Kart
Gulspurv22% (3 046)27 586Kart
Ekorn21% (2 836)5 833Kart
Grønnsisik18% (2 521)26 078Kart
Svartmeis15% (2 106)5 329Kart
Nøtteskrike15% (2 063)5 517Kart
Bokfink14% (1 954)7 888Kart
Stillits10% (1 374)9 734Kart
Rådyr6% (939)2 603Kart
Gråsisik6% (900)6 792Kart
Spurvehauk6% (887)959Kart
Katt5% (711)1 158Kart
Kjernebiter5% (703)1 939Kart
Løvmeis4% (673)1 675Kart
Ringdue4% (597)2 275Kart
Gjerdesmett3% (512)703Kart
Gråtrost3% (491)2 459Kart
Kaie3% (473)7 994Kart
Bydue3% (466)3 895Kart
Gråmåke3% (428)3 654Kart
Stær3% (415)3 394Kart
Trekryper2% (351)428Kart
Tyrkerdue2% (337)1 224Kart
Havørn2% (325)641Kart
Sidensvans2% (294)6 683Kart
Toppmeis1% (265)514Kart
Ravn1% (265)748Kart
Stjertmeis1% (231)1 416Kart
Gråspett1% (190)231Kart
Munk1% (154)217Kart
Hare1% (153)267Kart
Rødrev1% (140)164Kart
Grønnspett0% (133)159Kart
Elg0% (133)368Kart
Fiskemåke0% (123)569Kart
Stokkand0% (120)2 672Kart
Gråhegre0% (105)421Kart
Hønsehauk0% (95)103Kart
Lavskrike0% (82)210Kart
Markmus0% (76)215Kart
Fuglekonge0% (75)153Kart
Kattugle0% (75)97Kart
Kongeørn0% (73)100Kart
Rødvingetrost0% (65)220Kart
Svartbak0% (63)199Kart
Kornkråke0% (63)325Kart
Storskarv0% (61)314Kart
Fasan0% (58)126Kart
Brunrotte0% (57)74Kart
Hjort0% (52)246Kart
Nøttekråke0% (51)92Kart
Husmus0% (50)100Kart
Røyskatt0% (49)53Kart
Siland0% (46)276Kart
Ærfugl0% (44)1 036Kart
Sangsvane0% (43)315Kart
Knoppsvane0% (42)174Kart
Dvergspett0% (41)53Kart
Konglebit0% (41)308Kart
Oter0% (35)40Kart
Grankorsnebb0% (34)254Kart
Småskogmus0% (31)64Kart
Brunsisik0% (31)175Kart
Orrfugl0% (28)148Kart
Fossekall0% (27)40Kart
Kvinand0% (24)109Kart
Svartspett0% (23)24Kart
Jernspurv0% (22)56Kart
Due0% (22)69Kart
Bergirisk0% (21)138Kart
Lappmeis0% (19)58Kart
Furukorsnebb0% (18)63Kart
Snømus0% (18)18Kart
Spurveugle0% (18)18Kart
Musvåk0% (17)23Kart
Laksand0% (16)190Kart
Vånd0% (16)26Kart
Grevling0% (15)24Kart
Varsler0% (14)15Kart
Perleugle0% (14)18Kart
Mår0% (13)14Kart
Lirype0% (13)61Kart
Rugde0% (11)17Kart
Toppskarv0% (11)111Kart
Krattspissmus0% (11)21Kart
Tårnfalk0% (10)12Kart
Snøspurv0% (9)114Kart
Klatremus0% (9)18Kart
Polarsisik0% (9)13Kart
Vandrefalk0% (8)8Kart
Haukugle0% (8)8Kart
Toppand0% (7)40Kart
Ringtrost0% (7)10Kart
Storskogmus0% (7)9Kart
Krykkje0% (6)42Kart
Måltrost0% (6)44Kart
Mink0% (6)7Kart
Kanadagås0% (5)115Kart
Fjæreplytt0% (5)33Kart
Rødmus0% (5)18Kart
Dvergfalk0% (5)5Kart
Fjellrype0% (5)40Kart
Hvitryggspett0% (5)5Kart
Båndkorsnebb0% (4)18Kart
Piggsvin0% (4)9Kart
Tretåspett0% (4)4Kart
Enkeltbekkasin0% (3)3Kart
Hettemåke0% (3)10Kart
Sjøorre0% (3)14Kart
Grågås0% (3)43Kart
Teist0% (3)10Kart
Skjærpiplerke0% (3)3Kart
Gråsidemus0% (3)5Kart
Jerpe0% (3)7Kart
Linerle0% (2)4Kart
Krikkand0% (2)22Kart
Gransanger0% (2)7Kart
Sothøne0% (2)3Kart
Storspove0% (2)14Kart
Havelle0% (2)3Kart
Svartand0% (2)2Kart
Lomvi0% (2)5Kart
Jaktfalk0% (2)2Kart
Fjellvåk0% (2)2Kart
Nordlig storskarv0% (2)3Kart
Mellomskarv0% (2)2Kart
Måker0% (1)15Kart
Dvergdykker0% (1)2Kart
Brunnakke0% (1)1Kart
Skogdue0% (1)1Kart
Myrsnipe0% (1)1Kart
Smålom0% (1)1Kart
Toppdykker0% (1)2Kart
Sivhøne0% (1)1Kart
Islom0% (1)1Kart
Gulnebblom0% (1)2Kart
Havsule0% (1)3Kart
Praktærfugl0% (1)1Kart
Steinvender0% (1)8Kart
Alke0% (1)4Kart
Alkekonge0% (1)1Kart
Svartstrupe0% (1)3Kart
Storfugl0% (1)1Kart
Vannrikse0% (1)1Kart
Hubro0% (1)1Kart
Svartkråke0% (1)2Kart
Svartstrupetrost0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart