Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2021 (23.01-07.02)

Det er til nå registrert totalt 583 113 individ og 160 arter fra 13 011 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis94% (12 268)87 035Kart
Blåmeis83% (10 908)61 577Kart
Skjære72% (9 410)35 206Kart
Svarttrost53% (6 983)29 490Kart
Spettmeis47% (6 149)12 963Kart
Rødstrupe44% (5 762)9 365Kart
Gråspurv38% (4 949)57 000Kart
Dompap36% (4 812)34 012Kart
Pilfink35% (4 600)47 893Kart
Grønnfink34% (4 449)38 346Kart
Flaggspett29% (3 863)5 598Kart
Kråke25% (3 343)15 017Kart
Gulspurv25% (3 329)36 685Kart
Granmeis24% (3 220)9 972Kart
Ekorn22% (2 935)6 311Kart
Svartmeis19% (2 484)6 173Kart
Nøtteskrike15% (2 002)4 994Kart
Gråsisik10% (1 401)16 876Kart
Bokfink9% (1 223)4 670Kart
Stillits8% (1 070)7 827Kart
Rådyr8% (1 066)2 946Kart
Spurvehauk6% (849)914Kart
Gjerdesmett6% (810)1 071Kart
Stær5% (762)7 748Kart
Ringdue5% (702)2 830Kart
Løvmeis5% (662)1 711Kart
Katt4% (646)1 063Kart
Grønnsisik4% (601)3 245Kart
Gråtrost4% (571)911Kart
Bjørkefink4% (539)3 107Kart
Kaie3% (517)4 668Kart
Kjernebiter3% (482)1 310Kart
Bydue3% (441)3 740Kart
Gråmåke2% (361)2 099Kart
Trekryper2% (346)420Kart
Tyrkerdue2% (344)924Kart
Toppmeis2% (322)604Kart
Munk2% (262)419Kart
Stjertmeis1% (244)1 383Kart
Ravn1% (244)684Kart
Havørn1% (239)465Kart
Sidensvans1% (194)2 727Kart
Gråspett1% (182)211Kart
Rødrev1% (145)179Kart
Hønsehauk1% (136)151Kart
Grønnspett0% (130)153Kart
Hare0% (119)177Kart
Markmus0% (118)216Kart
Stokkand0% (117)1 760Kart
Gråhegre0% (114)353Kart
Fiskemåke0% (113)618Kart
Rugde0% (103)139Kart
Rødvingetrost0% (97)163Kart
Fuglekonge0% (95)186Kart
Elg0% (90)175Kart
Kattugle0% (83)117Kart
Fasan0% (76)160Kart
Kornkråke0% (69)295Kart
Lavskrike0% (69)166Kart
Brunrotte0% (68)90Kart
Nøttekråke0% (61)96Kart
Polarsisik0% (58)390Kart
Husmus0% (57)186Kart
Kongeørn0% (52)81Kart
Storskarv0% (51)212Kart
Småskogmus0% (45)84Kart
Svartbak0% (44)211Kart
Siland0% (44)223Kart
Ærfugl0% (44)1 465Kart
Røyskatt0% (43)46Kart
Hjort0% (43)146Kart
Dvergspett0% (38)39Kart
Brunsisik0% (38)231Kart
Fossekall0% (34)62Kart
Svartspett0% (34)47Kart
Oter0% (33)50Kart
Sangsvane0% (33)214Kart
Knoppsvane0% (32)160Kart
Jernspurv0% (31)63Kart
Kvinand0% (27)146Kart
Måltrost0% (25)38Kart
Spurveugle0% (24)25Kart
Vånd0% (22)57Kart
Mår0% (20)20Kart
Orrfugl0% (19)171Kart
Musvåk0% (18)22Kart
Klatremus0% (18)32Kart
Storskogmus0% (17)72Kart
Hvitryggspett0% (17)18Kart
Grankorsnebb0% (16)67Kart
Grevling0% (15)23Kart
Varsler0% (15)18Kart
Perleugle0% (15)17Kart
Enkeltbekkasin0% (14)19Kart
Toppskarv0% (14)57Kart
Snømus0% (13)15Kart
Lappmeis0% (13)48Kart
Laksand0% (12)58Kart
Toppand0% (10)48Kart
Storspove0% (10)15Kart
Tårnfalk0% (10)13Kart
Krattspissmus0% (10)24Kart
Tretåspett0% (8)9Kart
Bergirisk0% (7)203Kart
Vandrefalk0% (7)8Kart
Fjellrype0% (7)25Kart
Vannrikse0% (7)7Kart
Mink0% (6)8Kart
Sjøorre0% (6)35Kart
Grågås0% (6)49Kart
Teist0% (6)8Kart
Lirype0% (6)51Kart
Mellomskarv0% (6)16Kart
Skogdue0% (5)6Kart
Alke0% (5)58Kart
Ringtrost0% (5)5Kart
Konglebit0% (5)32Kart
Duetrost0% (5)13Kart
Hubro0% (5)6Kart
Haukugle0% (5)6Kart
Furukorsnebb0% (4)8Kart
Hettemåke0% (4)34Kart
Snøspurv0% (4)17Kart
Fjæreplytt0% (4)27Kart
Skjærpiplerke0% (4)10Kart
Havelle0% (3)10Kart
Svartand0% (3)17Kart
Kvartbekkasin0% (3)4Kart
Fjellmarkmus0% (3)7Kart
Isfugl0% (3)3Kart
Sivspurv0% (2)2Kart
Lomvi0% (2)2Kart
Vintererle0% (2)3Kart
Rødmus0% (2)7Kart
Jaktfalk0% (2)2Kart
Fjellvåk0% (2)2Kart
Storfugl0% (2)2Kart
Svartkråke0% (2)3Kart
Linerle0% (1)4Kart
Krykkje0% (1)12Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Dvergdykker0% (1)3Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Kanadagås0% (1)22Kart
Bergand0% (1)2Kart
Lappspurv0% (1)1Kart
Smålom0% (1)7Kart
Skogmus0% (1)2Kart
Toppdykker0% (1)1Kart
Sivhøne0% (1)1Kart
Gråstrupedykker0% (1)1Kart
Stjertand0% (1)1Kart
Alkekonge0% (1)1Kart
Piggsvin0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Rapphøne0% (1)4Kart
Dvergspurv0% (1)1Kart
Mandarinand0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)2Kart