Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2020 (18.01-02.02)

Det er til nå registrert totalt 463 586 individ og 154 arter fra 9 060 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis93% (8 506)61 533Kart
Blåmeis83% (7 585)42 404Kart
Skjære71% (6 462)25 339Kart
Dompap41% (3 732)27 816Kart
Spettmeis38% (3 457)7 202Kart
Grønnfink37% (3 420)28 886Kart
Gråspurv37% (3 358)40 347Kart
Pilfink34% (3 164)33 273Kart
Svarttrost33% (3 011)7 464Kart
Grønnsisik29% (2 639)45 528Kart
Rødstrupe28% (2 541)3 347Kart
Kråke25% (2 345)14 193Kart
Flaggspett25% (2 327)3 384Kart
Granmeis22% (2 010)6 571Kart
Svartmeis16% (1 489)3 617Kart
Ekorn16% (1 466)2 566Kart
Bjørkefink16% (1 450)22 913Kart
Gråsisik15% (1 397)17 646Kart
Gulspurv14% (1 345)11 351Kart
Nøtteskrike14% (1 311)3 254Kart
Bokfink12% (1 108)4 965Kart
Stillits8% (805)5 676Kart
Løvmeis6% (550)1 368Kart
Katt5% (471)769Kart
Rådyr4% (424)1 134Kart
Ringdue4% (420)2 128Kart
Gjerdesmett4% (398)543Kart
Sidensvans4% (379)9 819Kart
Kjernebiter4% (377)1 301Kart
Spurvehauk4% (367)402Kart
Bydue3% (358)2 710Kart
Kaie3% (323)5 461Kart
Gråmåke3% (321)2 574Kart
Gråtrost3% (299)1 750Kart
Tyrkerdue2% (239)691Kart
Stær2% (210)2 293Kart
Toppmeis2% (207)412Kart
Havørn2% (201)392Kart
Ravn2% (183)552Kart
Trekryper1% (181)219Kart
Munk1% (120)161Kart
Grønnspett1% (111)133Kart
Fiskemåke1% (105)1 063Kart
Konglebit0% (90)597Kart
Stjertmeis0% (88)613Kart
Gråspett0% (78)98Kart
Hare0% (71)120Kart
Hønsehauk0% (70)81Kart
Gråhegre0% (67)250Kart
Stokkand0% (65)1 064Kart
Rødrev0% (63)70Kart
Elg0% (62)147Kart
Fuglekonge0% (61)130Kart
Kattugle0% (56)79Kart
Grankorsnebb0% (52)260Kart
Markmus0% (47)78Kart
Fasan0% (45)113Kart
Storskarv0% (45)181Kart
Lavskrike0% (43)99Kart
Brunsisik0% (39)237Kart
Røyskatt0% (37)40Kart
Svartspett0% (37)42Kart
Kornkråke0% (36)340Kart
Svartbak0% (35)106Kart
Kongeørn0% (34)52Kart
Knoppsvane0% (33)156Kart
Sangsvane0% (29)251Kart
Brunrotte0% (29)40Kart
Dvergspett0% (27)31Kart
Ærfugl0% (27)759Kart
Rødvingetrost0% (24)132Kart
Siland0% (24)190Kart
Nøttekråke0% (23)42Kart
Polarsisik0% (23)189Kart
Jernspurv0% (20)24Kart
Spurveugle0% (20)21Kart
Hjort0% (19)82Kart
Husmus0% (19)32Kart
Fossekall0% (18)23Kart
Oter0% (17)28Kart
Grevling0% (17)19Kart
Kvinand0% (16)35Kart
Varsler0% (16)17Kart
Småskogmus0% (15)24Kart
Laksand0% (13)47Kart
Haukugle0% (13)14Kart
Musvåk0% (12)13Kart
Orrfugl0% (11)31Kart
Toppand0% (9)42Kart
Båndkorsnebb0% (9)55Kart
Furukorsnebb0% (9)47Kart
Mår0% (9)10Kart
Lirype0% (9)66Kart
Toppskarv0% (8)42Kart
Grågås0% (7)207Kart
Lappmeis0% (7)22Kart
Snømus0% (6)9Kart
Perleugle0% (6)8Kart
Hvitryggspett0% (6)7Kart
Måltrost0% (5)11Kart
Kanadagås0% (4)406Kart
Snøspurv0% (4)11Kart
Storspove0% (4)15Kart
Fjæreplytt0% (4)115Kart
Teist0% (4)10Kart
Skjærpiplerke0% (4)5Kart
Storskogmus0% (4)10Kart
Duetrost0% (4)20Kart
Tretåspett0% (4)4Kart
Linerle0% (3)7Kart
Sjøorre0% (3)5Kart
Tårnfalk0% (3)4Kart
Vånd0% (3)5Kart
Vandrefalk0% (3)3Kart
Jaktfalk0% (3)8Kart
Fjellrype0% (3)11Kart
Krattspissmus0% (3)5Kart
Krykkje0% (2)7Kart
Brunnakke0% (2)8Kart
Skogdue0% (2)2Kart
Sothøne0% (2)11Kart
Mink0% (2)3Kart
Toppdykker0% (2)2Kart
Vintererle0% (2)2Kart
Piggsvin0% (2)4Kart
Klatremus0% (2)2Kart
Rødmus0% (2)2Kart
Storfugl0% (2)4Kart
Lappugle0% (2)2Kart
Svartkråke0% (2)2Kart
Mellomskarv0% (2)4Kart
Krikkand0% (1)5Kart
Enkeltbekkasin0% (1)2Kart
Heipiplerke0% (1)6Kart
Hettemåke0% (1)1Kart
Løvsanger0% (1)2Kart
Sivhøne0% (1)2Kart
Islom0% (1)2Kart
Horndykker0% (1)3Kart
Praktærfugl0% (1)40Kart
Stellerand0% (1)45Kart
Havelle0% (1)30Kart
Svartand0% (1)50Kart
Steinvender0% (1)2Kart
Polarmåke0% (1)10Kart
Alke0% (1)6Kart
Alkekonge0% (1)1Kart
Ringtrost0% (1)1Kart
Fjellmarkmus0% (1)1Kart
Tornirisk0% (1)1Kart
Dvergfalk0% (1)1Kart
Fjellvåk0% (1)1Kart
Grønlandsmåke0% (1)1Kart
Svartflekktrost0% (1)1Kart