Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02)

Det er til nå registrert totalt 528234 individ og 155 arter fra 10751 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (10041)77034
Blåmeis80% (8675)51102
Skjære74% (7973)31507
Svarttrost46% (5008)17881
Spettmeis41% (4468)9390
Dompap39% (4194)33778
Gråspurv37% (3998)50755
Rødstrupe36% (3939)6037
Pilfink35% (3787)43712
Grønnfink34% (3676)41626
Flaggspett31% (3341)4794
Gulspurv29% (3196)42299
Kråke26% (2820)16890
Granmeis23% (2489)7921
Svartmeis21% (2261)5846
Ekorn20% (2252)4741
Nøtteskrike14% (1511)3913
Gråsisik12% (1299)20697
Bokfink8% (957)3816
Spurvehauk8% (900)984
Stillits7% (777)6805
Rådyr6% (740)2079
Grønnsisik6% (652)5315
Løvmeis5% (605)1434
Ringdue5% (600)3161
Kaie4% (515)5520
Toppmeis4% (481)1000
Gjerdesmett4% (456)615
Kjernebiter4% (454)1684
Katt4% (446)762
Bydue3% (413)4175
Bjørkefink3% (370)1644
Gråtrost3% (368)853
Gråmåke3% (362)2242
Stær3% (336)3015
Tyrkerdue2% (318)949
Trekryper2% (297)368
Ravn2% (225)575
Havørn2% (218)430
Stjertmeis1% (200)1192
Fiskemåke1% (136)704
Gråspett1% (125)154
Hønsehauk0% (107)120
Stokkand0% (102)1295
Rødrev0% (99)124
Hare0% (93)140
Spurveugle0% (88)96
Elg0% (79)173
Gråhegre0% (76)288
Grønnspett0% (76)88
Kornkråke0% (67)561
Fasan0% (67)201
Munk0% (61)96
Sidensvans0% (61)1017
Rødvingetrost0% (58)104
Kongeørn0% (53)77
Kattugle0% (52)70
Polarsisik0% (52)170
Storskarv0% (51)235
Jernspurv0% (45)129
Røyskatt0% (43)46
Brunsisik0% (41)193
Varsler0% (41)43
Fuglekonge0% (40)122
Nøttekråke0% (40)75
Lavskrike0% (39)99
Knoppsvane0% (38)123
Ærfugl0% (37)876
Hjort0% (36)154
Markmus0% (36)74
Siland0% (35)164
Svartbak0% (32)116
Fossekall0% (29)46
Sangsvane0% (28)142
Husmus0% (26)100
Orrfugl0% (24)159
Kvinand0% (21)140
Dvergspett0% (20)25
Musvåk0% (19)27
Rugde0% (19)21
Mår0% (18)25
Oter0% (16)23
Brunrotte0% (16)28
Svartspett0% (15)21
Perleugle0% (15)17
Grankorsnebb0% (14)41
Grevling0% (14)18
Snømus0% (14)15
Lirype0% (14)141
Haukugle0% (13)13
Lappmeis0% (12)36
Måltrost0% (11)22
Småskogmus0% (11)13
Toppskarv0% (10)35
Vånd0% (9)18
Toppand0% (8)33
Furukorsnebb0% (7)14
Laksand0% (6)27
Vandrefalk0% (6)6
Duetrost0% (6)7
Storfugl0% (6)8
Hornugle0% (6)6
Storskogmus0% (5)11
Dvergfalk0% (5)5
Krattspissmus0% (5)5
Kanadagås0% (4)77
Snøspurv0% (4)8
Tårnfalk0% (4)5
Ringtrost0% (4)4
Klatremus0% (4)8
Fjellvåk0% (4)5
Hvitryggspett0% (4)6
Linerle0% (3)5
Heipiplerke0% (3)5
Skogdue0% (3)6
Hettemåke0% (3)14
Storspove0% (3)10
Grågås0% (3)12
Teist0% (3)6
Vintererle0% (3)5
Piggsvin0% (3)5
Bergirisk0% (3)5
Konglebit0% (3)4
Fjellrype0% (3)15
Svartkråke0% (3)4
Enkeltbekkasin0% (2)7
Mink0% (2)2
Toppdykker0% (2)3
Svartand0% (2)24
Fjæreplytt0% (2)201
Alke0% (2)2
Fjellmarkmus0% (2)8
Rødmus0% (2)4
Nordlig storskarv0% (2)3
Mellomskarv0% (2)5
Halsbåndparakitt0% (2)2
Vipe0% (1)1
Krykkje0% (1)9
Sanglerke0% (1)1
Sivspurv0% (1)2
Sjøorre0% (1)11
Sivhøne0% (1)2
Islom0% (1)1
Horndykker0% (1)1
Skjeand0% (1)1
Havelle0% (1)2
Polarmåke0% (1)1
Skjærpiplerke0% (1)1
Tornirisk0% (1)6
Jerpe0% (1)1
Rapphøne0% (1)4
Vannrikse0% (1)1
Hubro0% (1)1
Isfugl0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1