Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2019 (19.01-03.02)

Det er til nå registrert totalt 527290 individ og 155 arter fra 10736 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (10026)76886
Blåmeis80% (8665)51033
Skjære74% (7959)31443
Svarttrost46% (5007)17863
Spettmeis41% (4459)9373
Dompap38% (4184)33764
Gråspurv37% (3997)50695
Rødstrupe36% (3934)6028
Pilfink35% (3781)43576
Grønnfink34% (3667)41570
Flaggspett31% (3333)4784
Gulspurv29% (3192)42240
Kråke26% (2815)16877
Granmeis23% (2485)7914
Svartmeis21% (2258)5837
Ekorn20% (2251)4743
Nøtteskrike14% (1509)3910
Gråsisik12% (1298)20673
Bokfink8% (954)3809
Spurvehauk8% (898)982
Stillits7% (777)6805
Rådyr6% (741)2085
Grønnsisik6% (649)5275
Løvmeis5% (604)1433
Ringdue5% (599)3143
Kaie4% (514)5504
Toppmeis4% (478)997
Gjerdesmett4% (457)616
Kjernebiter4% (452)1678
Katt4% (443)757
Bydue3% (412)4163
Bjørkefink3% (369)1643
Gråtrost3% (367)852
Gråmåke3% (361)2241
Stær3% (336)3015
Tyrkerdue2% (317)943
Trekryper2% (297)368
Ravn2% (225)575
Havørn2% (217)429
Stjertmeis1% (200)1192
Fiskemåke1% (135)701
Gråspett1% (125)154
Hønsehauk0% (107)120
Stokkand0% (100)1277
Rødrev0% (100)126
Hare0% (94)142
Spurveugle0% (88)96
Elg0% (79)173
Gråhegre0% (76)288
Grønnspett0% (75)87
Fasan0% (68)202
Kornkråke0% (67)561
Munk0% (61)96
Sidensvans0% (61)1017
Rødvingetrost0% (58)104
Kongeørn0% (53)77
Polarsisik0% (52)170
Kattugle0% (51)69
Storskarv0% (50)234
Jernspurv0% (45)129
Røyskatt0% (43)46
Nøttekråke0% (41)90
Brunsisik0% (41)193
Varsler0% (41)46
Fuglekonge0% (40)122
Knoppsvane0% (38)123
Lavskrike0% (38)97
Ærfugl0% (37)876
Hjort0% (36)154
Markmus0% (36)74
Siland0% (35)164
Svartbak0% (32)116
Fossekall0% (29)46
Sangsvane0% (28)142
Husmus0% (26)100
Orrfugl0% (24)159
Kvinand0% (21)140
Dvergspett0% (20)25
Musvåk0% (19)27
Rugde0% (19)21
Mår0% (18)25
Oter0% (16)23
Svartspett0% (15)21
Brunrotte0% (15)27
Perleugle0% (15)17
Grankorsnebb0% (14)41
Grevling0% (14)18
Lirype0% (14)141
Snømus0% (13)14
Haukugle0% (13)13
Lappmeis0% (12)36
Måltrost0% (11)22
Småskogmus0% (11)13
Toppskarv0% (10)35
Vånd0% (9)18
Toppand0% (8)33
Furukorsnebb0% (7)14
Laksand0% (6)27
Vandrefalk0% (6)6
Duetrost0% (6)7
Storfugl0% (6)8
Hornugle0% (6)6
Storskogmus0% (5)11
Dvergfalk0% (5)5
Krattspissmus0% (5)5
Kanadagås0% (4)77
Snøspurv0% (4)8
Tårnfalk0% (4)5
Ringtrost0% (4)4
Klatremus0% (4)8
Fjellvåk0% (4)5
Hvitryggspett0% (4)6
Linerle0% (3)5
Heipiplerke0% (3)5
Skogdue0% (3)6
Hettemåke0% (3)14
Storspove0% (3)10
Grågås0% (3)12
Teist0% (3)6
Vintererle0% (3)5
Piggsvin0% (3)5
Bergirisk0% (3)5
Konglebit0% (3)4
Fjellrype0% (3)15
Svartkråke0% (3)4
Enkeltbekkasin0% (2)7
Mink0% (2)2
Toppdykker0% (2)3
Alke0% (2)2
Fjellmarkmus0% (2)8
Rødmus0% (2)4
Nordlig storskarv0% (2)3
Mellomskarv0% (2)5
Halsbåndparakitt0% (2)2
Vipe0% (1)1
Krykkje0% (1)9
Sanglerke0% (1)1
Sivspurv0% (1)2
Sjøorre0% (1)11
Sivhøne0% (1)2
Islom0% (1)1
Horndykker0% (1)1
Skjeand0% (1)1
Havelle0% (1)2
Svartand0% (1)12
Fjæreplytt0% (1)101
Polarmåke0% (1)1
Skjærpiplerke0% (1)1
Tornirisk0% (1)6
Jerpe0% (1)1
Rapphøne0% (1)4
Vannrikse0% (1)1
Hubro0% (1)1
Isfugl0% (1)1
Hvithodespurv0% (1)1