Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2018 (20.01-04.02)

Det er til nå registrert totalt 485 689 individ og 152 arter fra 8 565 foringsplasser.

Alle områder»

Periode »

ArtArtsinfoAndel (områder)AntallKart
Kjøttmeis95% (8 192)64 506Kart
Blåmeis85% (7 321)43 113Kart
Skjære74% (6 396)25 279Kart
Dompap50% (4 345)31 925Kart
Svarttrost50% (4 315)13 770Kart
Spettmeis45% (3 908)8 447Kart
Gråsisik41% (3 582)66 045Kart
Grønnfink38% (3 299)25 359Kart
Gråspurv37% (3 235)38 451Kart
Flaggspett37% (3 218)4 717Kart
Rødstrupe35% (3 032)4 601Kart
Pilfink30% (2 634)25 138Kart
Granmeis29% (2 550)8 833Kart
Gulspurv28% (2 456)25 751Kart
Kråke27% (2 371)10 867Kart
Svartmeis24% (2 080)5 562Kart
Ekorn23% (2 012)4 513Kart
Nøtteskrike17% (1 539)4 143Kart
Grønnsisik13% (1 161)8 526Kart
Bokfink12% (1 096)4 628Kart
Bjørkefink11% (1 015)9 318Kart
Gråtrost9% (836)5 261Kart
Stillits9% (788)5 421Kart
Løvmeis6% (595)1 695Kart
Spurvehauk6% (557)615Kart
Rådyr6% (538)1 616Kart
Toppmeis5% (461)1 004Kart
Katt5% (452)751Kart
Trekryper5% (450)548Kart
Gjerdesmett4% (416)548Kart
Ringdue4% (405)1 630Kart
Kaie4% (359)3 188Kart
Kjernebiter4% (348)917Kart
Sidensvans3% (324)6 728Kart
Bydue3% (311)2 687Kart
Gråmåke3% (293)2 110Kart
Stær3% (265)2 339Kart
Stjertmeis2% (227)1 342Kart
Tyrkerdue2% (226)614Kart
Havørn2% (191)391Kart
Ravn2% (187)542Kart
Munk1% (161)255Kart
Rødvingetrost1% (159)1 142Kart
Brunsisik1% (147)1 338Kart
Gråspett1% (134)255Kart
Grønnspett1% (111)167Kart
Polarsisik1% (108)456Kart
Fiskemåke1% (102)733Kart
Elg1% (99)240Kart
Rødrev1% (95)114Kart
Stokkand0% (83)1 480Kart
Gråhegre0% (77)355Kart
Nøttekråke0% (77)140Kart
Hønsehauk0% (74)80Kart
Fasan0% (71)211Kart
Fuglekonge0% (69)195Kart
Markmus0% (65)120Kart
Hare0% (58)87Kart
Kattugle0% (50)74Kart
Kornkråke0% (45)343Kart
Lavskrike0% (45)128Kart
Svartbak0% (42)236Kart
Storskarv0% (37)237Kart
Dvergspett0% (35)40Kart
Sangsvane0% (35)299Kart
Konglebit0% (35)218Kart
Kongeørn0% (33)50Kart
Grankorsnebb0% (32)107Kart
Knoppsvane0% (31)122Kart
Orrfugl0% (30)232Kart
Hjort0% (29)183Kart
Husmus0% (29)63Kart
Brunrotte0% (27)38Kart
Svartspett0% (26)27Kart
Jernspurv0% (25)54Kart
Siland0% (25)180Kart
Spurveugle0% (25)26Kart
Ærfugl0% (23)617Kart
Fossekall0% (21)39Kart
Småskogmus0% (19)46Kart
Varsler0% (18)18Kart
Ringtrost0% (16)19Kart
Kvinand0% (15)47Kart
Furukorsnebb0% (14)56Kart
Røyskatt0% (14)16Kart
Lirype0% (14)65Kart
Storskogmus0% (12)18Kart
Lappmeis0% (12)59Kart
Toppskarv0% (11)98Kart
Perleugle0% (11)11Kart
Snøspurv0% (10)150Kart
Grevling0% (10)15Kart
Haukugle0% (10)13Kart
Krattspissmus0% (10)20Kart
Toppand0% (9)153Kart
Musvåk0% (9)12Kart
Rugde0% (9)10Kart
Måltrost0% (9)11Kart
Mår0% (9)15Kart
Laksand0% (8)39Kart
Kanadagås0% (7)178Kart
Klatremus0% (7)13Kart
Bergirisk0% (7)48Kart
Hvitryggspett0% (7)7Kart
Snømus0% (6)6Kart
Vandrefalk0% (6)6Kart
Fjellrype0% (6)25Kart
Oter0% (5)6Kart
Vipe0% (4)6Kart
Mink0% (4)5Kart
Fjellmarkmus0% (4)10Kart
Dvergfalk0% (4)4Kart
Duetrost0% (4)8Kart
Storfugl0% (4)12Kart
Tretåspett0% (4)5Kart
Linerle0% (3)3Kart
Hettemåke0% (3)13Kart
Sothøne0% (3)34Kart
Due0% (3)6Kart
Sjøorre0% (3)4Kart
Grågås0% (3)17Kart
Vånd0% (3)3Kart
Jaktfalk0% (3)3Kart
Jerpe0% (3)4Kart
Rapphøne0% (3)11Kart
Vannrikse0% (3)3Kart
Krykkje0% (2)18Kart
Enkeltbekkasin0% (2)2Kart
Sivspurv0% (2)3Kart
Sivhøne0% (2)7Kart
Fjæreplytt0% (2)157Kart
Vintererle0% (2)2Kart
Gråsidemus0% (2)4Kart
Svartkråke0% (2)3Kart
Nordlig storskarv0% (2)5Kart
Krikkand0% (1)1Kart
Sanglerke0% (1)1Kart
Rødstilk0% (1)2Kart
Brunnakke0% (1)3Kart
Heipiplerke0% (1)1Kart
Gransanger0% (1)1Kart
Smålom0% (1)1Kart
Storspove0% (1)9Kart
Toppdykker0% (1)2Kart
Havelle0% (1)3Kart
Lomvi0% (1)2Kart
Alke0% (1)2Kart
Rødmus0% (1)5Kart
Svartrødstjert0% (1)1Kart
Svartstrupe0% (1)1Kart
Hornugle0% (1)1Kart
Hvithodespurv0% (1)1Kart