Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2018 (20.01-04.02)

Det er til nå registrert totalt 485693 individ og 154 arter fra 8565 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (8192)64500
Blåmeis85% (7321)43110
Skjære74% (6396)25274
Dompap50% (4345)31925
Svarttrost50% (4315)13770
Spettmeis45% (3908)8447
Gråsisik41% (3582)66045
Grønnfink38% (3299)25357
Gråspurv37% (3236)38444
Flaggspett37% (3218)4717
Rødstrupe35% (3032)4599
Pilfink30% (2634)25133
Granmeis29% (2537)8800
Gulspurv28% (2456)25751
Kråke27% (2371)10863
Svartmeis24% (2080)5562
Ekorn23% (2012)4513
Nøtteskrike17% (1539)4143
Grønnsisik13% (1162)8524
Bokfink12% (1096)4628
Bjørkefink11% (1015)9318
Gråtrost9% (836)5261
Stillits9% (788)5421
Løvmeis7% (617)1770
Spurvehauk6% (557)615
Rådyr6% (538)1616
Toppmeis5% (461)1004
Katt5% (452)751
Trekryper5% (450)548
Gjerdesmett4% (416)548
Ringdue4% (405)1630
Kaie4% (359)3188
Kjernebiter4% (347)915
Sidensvans3% (324)6728
Bydue3% (311)2681
Gråmåke3% (293)2110
Stær3% (265)2339
Stjertmeis2% (227)1342
Tyrkerdue2% (226)614
Havørn2% (191)391
Ravn2% (187)542
Munk1% (161)255
Rødvingetrost1% (159)1142
Brunsisik1% (147)1338
Gråspett1% (134)255
Grønnspett1% (111)167
Polarsisik1% (108)456
Fiskemåke1% (102)733
Elg1% (99)240
Rødrev1% (95)114
Stokkand0% (83)1480
Gråhegre0% (77)355
Nøttekråke0% (77)140
Hønsehauk0% (74)80
Fasan0% (71)211
Fuglekonge0% (69)195
Markmus0% (65)120
Hare0% (58)87
Kattugle0% (50)74
Kornkråke0% (45)343
Lavskrike0% (45)128
Svartbak0% (42)236
Storskarv0% (37)237
Dvergspett0% (35)40
Sangsvane0% (35)299
Konglebit0% (35)218
Kongeørn0% (33)50
Grankorsnebb0% (32)107
Knoppsvane0% (31)122
Orrfugl0% (30)232
Hjort0% (29)183
Husmus0% (29)63
Brunrotte0% (27)38
Svartspett0% (26)27
Jernspurv0% (25)54
Siland0% (25)180
Spurveugle0% (25)26
Ærfugl0% (23)617
Fossekall0% (21)39
Småskogmus0% (19)46
Varsler0% (18)18
Ringtrost0% (16)19
Kvinand0% (15)47
Furukorsnebb0% (14)56
Røyskatt0% (14)16
Lirype0% (14)65
Storskogmus0% (12)18
Lappmeis0% (12)59
Toppskarv0% (11)98
Perleugle0% (11)11
Snøspurv0% (10)150
Grevling0% (10)15
Haukugle0% (10)13
Krattspissmus0% (10)20
Toppand0% (9)153
Musvåk0% (9)12
Rugde0% (9)10
Måltrost0% (9)11
Mår0% (9)15
Laksand0% (8)39
Kanadagås0% (7)178
Klatremus0% (7)13
Bergirisk0% (7)48
Hvitryggspett0% (7)7
Snømus0% (6)6
Vandrefalk0% (6)6
Fjellrype0% (6)25
Oter0% (5)6
Vipe0% (4)6
Mink0% (4)5
Fjellmarkmus0% (4)10
Dvergfalk0% (4)4
Duetrost0% (4)8
Storfugl0% (4)12
Tretåspett0% (4)5
Linerle0% (3)3
Hettemåke0% (3)13
Sothøne0% (3)34
Due0% (3)6
Sjøorre0% (3)4
Grågås0% (3)17
Vånd0% (3)3
Jaktfalk0% (3)3
Jerpe0% (3)4
Rapphøne0% (3)11
Vannrikse0% (3)3
Svartkråke0% (3)6
Krykkje0% (2)18
Enkeltbekkasin0% (2)2
Sivspurv0% (2)3
Sivhøne0% (2)7
Fjæreplytt0% (2)157
Vintererle0% (2)2
Gråsidemus0% (2)4
Nordlig storskarv0% (2)5
Krikkand0% (1)1
Sanglerke0% (1)1
Rødstilk0% (1)2
Brunnakke0% (1)3
Heipiplerke0% (1)1
Gransanger0% (1)1
Smålom0% (1)1
Storspove0% (1)9
Toppdykker0% (1)2
Havelle0% (1)3
Storjo0% (1)1
Lomvi0% (1)2
Alke0% (1)2
Rødmus0% (1)5
Svartrødstjert0% (1)1
Svartstrupe0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Rødtoppfuglekonge0% (1)2
Hvithodespurv0% (1)1