Fugler ved foringsplassen

Resultater fra hagefugltellinga 2018 (20.01-04.02)

Det er til nå registrert totalt 484909 individ og 154 arter fra 8559 hager.

Alle områder»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis95% (8187)64413
Blåmeis85% (7317)43061
Skjære74% (6393)25233
Dompap50% (4340)31832
Svarttrost50% (4315)13761
Spettmeis45% (3904)8431
Gråsisik41% (3576)65957
Grønnfink38% (3295)25280
Gråspurv37% (3236)38388
Flaggspett37% (3215)4711
Rødstrupe35% (3031)4596
Pilfink30% (2633)25063
Granmeis29% (2532)8809
Gulspurv28% (2453)25640
Kråke27% (2371)10841
Svartmeis24% (2077)5548
Ekorn23% (2011)4512
Nøtteskrike17% (1537)4137
Grønnsisik13% (1161)8520
Bokfink12% (1095)4626
Bjørkefink11% (1014)9314
Gråtrost9% (836)5262
Stillits9% (787)5405
Løvmeis7% (621)1821
Spurvehauk6% (556)614
Rådyr6% (537)1607
Toppmeis5% (461)1004
Katt5% (452)751
Trekryper5% (450)548
Gjerdesmett4% (416)548
Ringdue4% (404)1628
Kaie4% (359)3188
Kjernebiter4% (347)915
Sidensvans3% (324)6728
Bydue3% (311)2663
Gråmåke3% (292)2098
Stær3% (265)2316
Tyrkerdue2% (227)612
Stjertmeis2% (226)1337
Havørn2% (190)390
Ravn2% (187)542
Munk1% (161)255
Rødvingetrost1% (159)1142
Brunsisik1% (147)1338
Gråspett1% (134)255
Grønnspett1% (111)167
Polarsisik1% (108)456
Fiskemåke1% (102)732
Elg1% (99)240
Rødrev1% (95)114
Stokkand0% (83)1480
Gråhegre0% (77)355
Nøttekråke0% (77)140
Hønsehauk0% (74)80
Fasan0% (72)213
Fuglekonge0% (69)195
Markmus0% (65)120
Hare0% (58)87
Kattugle0% (50)74
Lavskrike0% (45)124
Kornkråke0% (44)342
Svartbak0% (42)236
Storskarv0% (37)237
Konglebit0% (36)226
Dvergspett0% (35)40
Sangsvane0% (35)299
Kongeørn0% (33)50
Grankorsnebb0% (32)107
Knoppsvane0% (31)122
Orrfugl0% (30)232
Hjort0% (29)183
Husmus0% (29)63
Brunrotte0% (27)38
Svartspett0% (26)27
Siland0% (25)188
Spurveugle0% (25)26
Jernspurv0% (24)53
Ærfugl0% (23)617
Fossekall0% (21)39
Småskogmus0% (19)46
Varsler0% (18)18
Ringtrost0% (16)19
Kvinand0% (15)47
Furukorsnebb0% (14)56
Røyskatt0% (14)16
Lirype0% (14)65
Storskogmus0% (12)18
Toppskarv0% (11)98
Lappmeis0% (11)56
Perleugle0% (11)11
Snøspurv0% (10)150
Grevling0% (10)15
Haukugle0% (10)13
Krattspissmus0% (10)20
Toppand0% (9)153
Musvåk0% (9)12
Rugde0% (9)10
Måltrost0% (9)11
Mår0% (9)15
Laksand0% (8)39
Kanadagås0% (7)178
Klatremus0% (7)13
Bergirisk0% (7)48
Hvitryggspett0% (7)7
Snømus0% (6)6
Vandrefalk0% (6)6
Fjellrype0% (6)25
Oter0% (5)6
Vipe0% (4)6
Mink0% (4)5
Fjellmarkmus0% (4)10
Dvergfalk0% (4)4
Storfugl0% (4)12
Tretåspett0% (4)5
Linerle0% (3)3
Hettemåke0% (3)13
Sothøne0% (3)34
Due0% (3)6
Sjøorre0% (3)4
Grågås0% (3)17
Vånd0% (3)3
Jaktfalk0% (3)3
Duetrost0% (3)3
Jerpe0% (3)4
Rapphøne0% (3)11
Vannrikse0% (3)3
Svartkråke0% (3)6
Krykkje0% (2)18
Enkeltbekkasin0% (2)2
Sivspurv0% (2)3
Sivhøne0% (2)7
Fjæreplytt0% (2)157
Vintererle0% (2)2
Gråsidemus0% (2)4
Nordlig storskarv0% (2)5
Krikkand0% (1)1
Sanglerke0% (1)1
Rødstilk0% (1)2
Brunnakke0% (1)3
Heipiplerke0% (1)1
Gransanger0% (1)1
Smålom0% (1)1
Storspove0% (1)9
Toppdykker0% (1)2
Havelle0% (1)3
Storjo0% (1)1
Lomvi0% (1)2
Alke0% (1)2
Rødmus0% (1)5
Svartrødstjert0% (1)1
Svartstrupe0% (1)1
Hornugle0% (1)1
Rødtoppfuglekonge0% (1)2
Hvithodespurv0% (1)1