Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Arendal (Aust-Agder)

Det er til nå registrert totalt 34001 individ og 92 arter fra 199 hager.

Alle områder»Aust-Agder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis90% (181)5914
Blåmeis88% (176)3849
Rødstrupe77% (155)715
Skjære76% (153)1413
Svarttrost74% (148)1289
Spettmeis66% (132)688
Gråspurv53% (107)3517
Flaggspett51% (103)381
Pilfink44% (88)1900
Dompap41% (82)1425
Grønnfink40% (80)1671
Kråke39% (79)1581
Bokfink31% (63)779
Nøtteskrike31% (62)326
Bjørkefink30% (60)2210
Ringdue26% (52)659
Svartmeis19% (39)171
Gulspurv19% (38)549
Kjernebiter19% (38)401
Grønnsisik18% (36)900
Stillits16% (33)259
Gråsisik16% (32)696
Gråtrost15% (31)223
Spurvehauk14% (28)46
Ekorn13% (27)74
Sidensvans11% (23)650
Toppmeis11% (22)42
Gråmåke9% (19)265
Gjerdesmett9% (18)37
Trekryper8% (16)28
Granmeis7% (15)32
Stær6% (13)90
Katt6% (13)40
Jernspurv6% (12)61
Munk5% (11)24
Rådyr5% (11)82
Fiskemåke3% (7)81
Kaie3% (7)107
Ravn3% (7)145
Stokkand3% (6)73
Rødvingetrost3% (6)180
Bydue3% (6)67
Tyrkerdue3% (6)14
Grønnspett2% (5)6
Knoppsvane2% (5)35
Svartspett2% (5)8
Hønsehauk2% (4)5
Musvåk2% (4)6
Løvmeis2% (4)8
Dvergspett2% (4)5
Gråhegre1% (3)3
Svartbak1% (3)16
Stjertmeis1% (3)16
Due1% (3)32
Brunrotte1% (3)11
Linerle1% (2)11
Kattugle1% (2)2
Rugde1% (2)2
Måltrost1% (2)3
Sothøne1% (2)4
Grevling1% (2)4
Grågås1% (2)3
Storskarv1% (2)4
Brunsisik1% (2)10
Rødstjert1% (2)6
Spurveugle1% (2)2
Hærfugl1% (2)2
Låvesvale0% (1)53
Toppand0% (1)2
Fuglekonge0% (1)2
Kanadagås0% (1)1
Svarthvit fluesnapper0% (1)2
Fossekall0% (1)2
Gråspett0% (1)2
Mink0% (1)1
Røyskatt0% (1)1
Snøspurv0% (1)4
Sangsvane0% (1)6
Hvitkinngås0% (1)5
Ærfugl0% (1)14
Alke0% (1)23
Tårnfalk0% (1)1
Småskogmus0% (1)2
Markmus0% (1)2
Bergirisk0% (1)5
Rosenfink0% (1)7
Møller0% (1)1
Svartstrupe0% (1)2
Hubro0% (1)1
Hvitryggspett0% (1)1
Krattspissmus0% (1)1
Mellomskarv0% (1)2