Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Grimstad (Aust-Agder)

Det er til nå registrert totalt 10154 individ og 66 arter fra 91 hager.

Alle områder»Aust-Agder»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (88)1676
Blåmeis89% (81)969
Svarttrost89% (81)458
Skjære73% (67)517
Rødstrupe73% (67)201
Gråspurv54% (50)1460
Spettmeis51% (47)226
Pilfink45% (41)757
Kråke43% (40)384
Dompap41% (38)308
Ringdue39% (36)322
Gulspurv38% (35)509
Flaggspett38% (35)69
Grønnfink35% (32)432
Bokfink31% (29)265
Bjørkefink26% (24)532
Nøtteskrike23% (21)77
Kjernebiter23% (21)173
Svartmeis17% (16)41
Gråtrost16% (15)27
Gråsisik14% (13)109
Stillits12% (11)111
Toppmeis9% (9)15
Grønnsisik9% (9)158
Stær7% (7)29
Gjerdesmett7% (7)17
Spurvehauk6% (6)8
Ekorn6% (6)14
Gråmåke5% (5)46
Granmeis5% (5)6
Kaie5% (5)43
Tyrkerdue5% (5)10
Fiskemåke3% (3)30
Løvmeis3% (3)5
Sidensvans3% (3)27
Trekryper3% (3)7
Kattugle2% (2)2
Grankorsnebb2% (2)9
Munk2% (2)4
Ravn2% (2)5
Katt2% (2)17
Bydue2% (2)6
Gråhegre1% (1)1
Låvesvale1% (1)2
Hønsehauk1% (1)1
Svartbak1% (1)1
Tjeld1% (1)1
Fuglekonge1% (1)1
Hettemåke1% (1)3
Måltrost1% (1)2
Due1% (1)2
Svarthvit fluesnapper1% (1)3
Grønnspett1% (1)2
Tårnseiler1% (1)8
Siland1% (1)2
Rådyr1% (1)2
Knoppsvane1% (1)7
Svartspett1% (1)2
Grågås1% (1)2
Storskarv1% (1)1
Ærfugl1% (1)4
Nøttekråke1% (1)20
Brunsisik1% (1)3
Rødstjert1% (1)1
Duetrost1% (1)1
Vendehals1% (1)1