Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Tønsberg (Vestfold)

Det er til nå registrert totalt 36569 individ og 88 arter fra 278 hager.

Alle områder»Vestfold»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Pilfink61% (171)5474
Gråspurv68% (190)5377
Kjøttmeis92% (258)4505
Gulspurv64% (179)3745
Blåmeis85% (238)3248
Skjære79% (220)1771
Grønnfink48% (134)1515
Kråke37% (104)1132
Dompap41% (115)1031
Ringdue29% (81)895
Svarttrost65% (182)750
Bjørkefink20% (58)742
Bydue13% (37)692
Grønnsisik20% (56)566
Spettmeis45% (126)468
Rødstrupe55% (153)455
Kaie12% (34)431
Gråsisik14% (39)397
Stillits14% (39)358
Bokfink17% (50)334
Gråmåke7% (21)280
Flaggspett46% (128)272
Kjernebiter16% (46)231
Stokkand1% (4)196
Nøtteskrike14% (41)183
Svartmeis17% (49)177
Fiskemåke5% (14)136
Løvmeis7% (22)125
Granmeis10% (30)123
Sidensvans3% (9)123
Gråtrost11% (32)121
Ærfugl1% (3)107
Rådyr7% (21)106
Spurvehauk12% (35)57
Knoppsvane1% (3)56
Ekorn6% (19)40
Tyrkerdue3% (10)40
Katt6% (17)39
Gjerdesmett4% (12)25
Trekryper4% (13)20
Måker1% (3)19
Toppmeis3% (9)18
Kvinand1% (3)17
Lavskrike0% (2)17
Stær2% (8)14
Storskarv1% (3)13
Svartbak0% (2)10
Fasan1% (4)9
Brunsisik1% (3)9
Munk1% (3)7
Jernspurv1% (3)6
Polarsisik0% (1)6
Musvåk1% (4)5
Due0% (1)5
Storskogmus0% (1)5
Gråhegre0% (1)4
Grønnspett1% (4)4
Siland0% (2)4
Sangsvane0% (1)4
Nøttekråke1% (4)4
Toppand0% (2)3
Grankorsnebb0% (1)3
Ravn0% (1)3
Dvergspett1% (3)3
Rødrev1% (3)3
Toppskarv0% (1)3
Fuglekonge0% (2)2
Dvergdykker0% (1)2
Sivspurv0% (1)2
Måltrost0% (1)2
Svartspett0% (2)2
Klatremus0% (1)2
Låvesvale0% (1)1
Hønsehauk0% (1)1
Kongeørn0% (1)1
Kattugle0% (1)1
Gråspett0% (1)1
Laksand0% (1)1
Mink0% (1)1
Brunrotte0% (1)1
Svartand0% (1)1
Lomvi0% (1)1
Markmus0% (1)1
Vandrefalk0% (1)1
Konglebit0% (1)1
Skjeggmeis0% (1)1
Spurveugle0% (1)1
Hornugle0% (1)1