Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Tønsberg (Vestfold)

Det er til nå registrert totalt 36609 individ og 88 arter fra 278 hager.

Alle områder»Vestfold»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (258)4511
Blåmeis85% (238)3254
Skjære79% (220)1771
Gråspurv68% (190)5382
Svarttrost65% (182)750
Gulspurv64% (179)3745
Pilfink61% (171)5482
Rødstrupe55% (153)456
Grønnfink48% (134)1515
Flaggspett46% (128)272
Spettmeis45% (126)475
Dompap41% (115)1031
Kråke37% (104)1132
Ringdue29% (81)895
Bjørkefink20% (58)742
Grønnsisik20% (56)566
Bokfink17% (50)334
Svartmeis17% (49)179
Kjernebiter16% (46)231
Nøtteskrike14% (41)183
Stillits14% (39)358
Gråsisik14% (39)397
Bydue13% (37)692
Spurvehauk12% (35)57
Kaie12% (34)431
Gråtrost11% (32)121
Granmeis10% (30)123
Løvmeis7% (22)125
Gråmåke7% (21)280
Rådyr7% (21)106
Ekorn7% (20)44
Katt6% (17)39
Fiskemåke5% (14)136
Trekryper4% (13)20
Gjerdesmett4% (12)25
Tyrkerdue3% (11)41
Toppmeis3% (9)18
Sidensvans3% (9)123
Stær2% (8)14
Stokkand1% (4)196
Musvåk1% (4)5
Grønnspett1% (4)4
Fasan1% (4)9
Nøttekråke1% (4)4
Måker1% (3)19
Jernspurv1% (3)6
Munk1% (3)7
Kvinand1% (3)17
Dvergspett1% (3)3
Knoppsvane1% (3)56
Rødrev1% (3)3
Storskarv1% (3)13
Ærfugl1% (3)107
Brunsisik1% (3)9
Toppand0% (2)3
Svartbak0% (2)10
Fuglekonge0% (2)2
Siland0% (2)4
Svartspett0% (2)2
Lavskrike0% (2)17
Gråhegre0% (1)4
Låvesvale0% (1)1
Hønsehauk0% (1)1
Kongeørn0% (1)1
Dvergdykker0% (1)2
Kattugle0% (1)1
Grankorsnebb0% (1)3
Sivspurv0% (1)2
Måltrost0% (1)2
Due0% (1)5
Ravn0% (1)3
Gråspett0% (1)1
Laksand0% (1)1
Mink0% (1)1
Sangsvane0% (1)4
Brunrotte0% (1)1
Toppskarv0% (1)3
Svartand0% (1)1
Lomvi0% (1)1
Storskogmus0% (1)5
Markmus0% (1)1
Klatremus0% (1)2
Vandrefalk0% (1)1
Polarsisik0% (1)6
Konglebit0% (1)1
Skjeggmeis0% (1)1
Spurveugle0% (1)1
Hornugle0% (1)1