Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Ål (Buskerud)

Det er til nå registrert totalt 8078 individ og 58 arter fra 49 hager.

Alle områder»Buskerud»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (46)1186
Dompap73% (36)1112
Blåmeis73% (36)702
Spettmeis71% (35)179
Skjære69% (34)418
Granmeis61% (30)351
Gråsisik61% (30)952
Ekorn48% (24)130
Grønnfink46% (23)875
Svartmeis42% (21)260
Flaggspett42% (21)68
Pilfink36% (18)504
Nøtteskrike28% (14)60
Grønnsisik28% (14)295
Gulspurv20% (10)83
Spurvehauk16% (8)17
Toppmeis16% (8)43
Gråspett16% (8)17
Gråspurv14% (7)177
Bjørkefink12% (6)50
Bokfink10% (5)276
Løvmeis10% (5)29
Rådyr10% (5)22
Lavskrike10% (5)17
Kjernebiter10% (5)22
Rødrev8% (4)4
Rødstrupe6% (3)6
Grønnspett6% (3)3
Hare6% (3)5
Katt6% (3)3
Stillits6% (3)13
Kråke4% (2)10
Svarttrost4% (2)10
Orrfugl4% (2)16
Markmus4% (2)6
Nøttekråke4% (2)15
Brunsisik4% (2)74
Trekryper4% (2)7
Spurveugle4% (2)3
Linerle2% (1)2
Hønsehauk2% (1)2
Gråtrost2% (1)1
Jernspurv2% (1)3
Stjertmeis2% (1)4
Heipiplerke2% (1)1
Ringdue2% (1)1
Svarthvit fluesnapper2% (1)3
Elg2% (1)2
Rype2% (1)4
Røyskatt2% (1)3
Snøspurv2% (1)15
Svartspett2% (1)1
Sidensvans2% (1)4
Storskogmus2% (1)6
Fjellmarkmus2% (1)1
Varsler2% (1)1
Lirype2% (1)3
Storfugl2% (1)1