Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kongsberg (Buskerud)

Det er til nå registrert totalt 32012 individ og 68 arter fra 139 hager.

Alle områder»Buskerud»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis96% (134)4213
Blåmeis85% (119)3069
Skjære74% (103)1839
Flaggspett64% (90)546
Dompap53% (75)1621
Grønnfink51% (72)3939
Spettmeis48% (68)363
Pilfink46% (65)4845
Gulspurv42% (59)3496
Svartmeis34% (48)301
Granmeis30% (43)237
Nøtteskrike30% (43)504
Gråspurv29% (41)1152
Gråsisik28% (40)1266
Ekorn28% (39)145
Toppmeis17% (24)94
Grønnsisik16% (23)980
Spurvehauk15% (22)70
Svarttrost15% (21)182
Stillits14% (20)266
Gråspett13% (19)87
Bokfink12% (17)311
Kråke10% (15)593
Stjertmeis10% (15)155
Rødstrupe10% (14)80
Rådyr10% (14)101
Sidensvans10% (14)500
Bjørkefink8% (12)267
Trekryper8% (12)22
Katt7% (10)81
Gråtrost6% (9)113
Grønnspett5% (8)9
Kjernebiter5% (8)44
Hønsehauk4% (6)7
Ravn4% (6)18
Stokkand3% (5)131
Løvmeis3% (5)9
Stær2% (4)41
Ringdue2% (4)11
Tyrkerdue2% (4)115
Spurveugle2% (4)5
Orrfugl2% (3)11
Bydue2% (3)27
Brunsisik2% (3)4
Munk1% (2)7
Rødvingetrost1% (2)4
Dvergspett1% (2)2
Mink1% (2)2
Rødrev1% (2)13
Husmus1% (2)2
Markmus1% (2)7
Nøttekråke1% (2)11
Polarsisik1% (2)3
Varsler1% (2)2
Linerle0% (1)4
Kongeørn0% (1)3
Jernspurv0% (1)5
Fuglekonge0% (1)1
Kaie0% (1)1
Furukorsnebb0% (1)1
Kanadagås0% (1)13
Røyskatt0% (1)2
Hare0% (1)3
Grevling0% (1)1
Sangsvane0% (1)52
Dvergfalk0% (1)1
Gråfluesnapper0% (1)1
Møller0% (1)1