Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Senja (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Det er til nå registrert totalt 8223 individ og 80 arter fra 75 hager.

Alle områder»Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku»Alta»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis97% (73)1970
Skjære76% (57)522
Granmeis68% (51)655
Dompap66% (50)571
Blåmeis61% (46)263
Grønnfink56% (42)1289
Kråke50% (38)341
Gråspurv37% (28)645
Nøtteskrike29% (22)76
Gråsisik25% (19)268
Svarttrost22% (17)47
Ekorn20% (15)66
Gråtrost14% (11)75
Sidensvans12% (9)398
Havørn9% (7)60
Spurvehauk6% (5)11
Ravn6% (5)30
Gulspurv6% (5)54
Pilfink6% (5)36
Bokfink5% (4)12
Flaggspett5% (4)9
Hare5% (4)10
Bydue5% (4)36
Markmus5% (4)9
Konglebit5% (4)9
Gråmåke4% (3)16
Kongeørn4% (3)6
Elg4% (3)12
Rødrev4% (3)4
Grønnsisik4% (3)5
Trekryper4% (3)3
Stokkand2% (2)38
Gråhegre2% (2)13
Bjørkefink2% (2)12
Svartmeis2% (2)9
Munk2% (2)2
Ringdue2% (2)7
Rødvingetrost2% (2)12
Dvergspett2% (2)3
Røyskatt2% (2)2
Snøspurv2% (2)75
Katt2% (2)2
Orrfugl2% (2)11
Tårnfalk2% (2)2
Brunsisik2% (2)11
Dvergfalk2% (2)2
Haukugle2% (2)3
Linerle1% (1)6
Låvesvale1% (1)20
Hønsehauk1% (1)6
Svartbak1% (1)9
Enkeltbekkasin1% (1)4
Brunnakke1% (1)150
Grankorsnebb1% (1)2
Rødstrupe1% (1)4
Gjøk1% (1)2
Fossekall1% (1)4
Gråspett1% (1)1
And1% (1)37
Laksand1% (1)14
Siland1% (1)11
Rådyr1% (1)1
Rype1% (1)17
Grågås1% (1)50
Sangsvane1% (1)32
Horndykker1% (1)2
Toppskarv1% (1)12
Ærfugl1% (1)82
Havelle1% (1)5
Heilo1% (1)6
Tyvjo1% (1)4
Storjo1% (1)1
Alke1% (1)5
Husmus1% (1)2
Polarsisik1% (1)4
Lirype1% (1)9
Storfugl1% (1)3
Hubro1% (1)1
Jordugle1% (1)3
Perleugle1% (1)2