Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Nord-Aurdal (Oppland)

Det er til nå registrert totalt 19532 individ og 64 arter fra 83 hager.

Alle områder»Oppland»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis92% (77)2752
Blåmeis78% (65)2166
Skjære71% (59)755
Dompap69% (58)2290
Spettmeis66% (55)437
Granmeis65% (54)1191
Grønnfink54% (45)2637
Svartmeis51% (43)1032
Gråsisik51% (43)2029
Flaggspett44% (37)331
Ekorn37% (31)167
Pilfink36% (30)658
Toppmeis28% (24)150
Gulspurv19% (16)930
Nøtteskrike16% (14)43
Spurvehauk14% (12)47
Kråke13% (11)94
Bokfink13% (11)139
Grønnsisik13% (11)631
Kjernebiter12% (10)59
Lavskrike10% (9)44
Katt8% (7)62
Gråtrost7% (6)11
Gråspurv7% (6)63
Grankorsnebb7% (6)35
Løvmeis7% (6)25
Svarttrost7% (6)177
Bjørkefink6% (5)112
Rødstrupe6% (5)32
Grønnspett6% (5)9
Elg6% (5)43
Rødrev6% (5)11
Sidensvans6% (5)118
Ravn4% (4)4
Varsler4% (4)4
Stjertmeis3% (3)8
Gråspett3% (3)5
Hare3% (3)4
Polarsisik3% (3)15
Trekryper3% (3)4
Hønsehauk2% (2)5
Kongeørn2% (2)2
Jernspurv2% (2)30
Fossekall2% (2)6
Rådyr2% (2)12
Spurveugle2% (2)3
Perleugle2% (2)3
Stær1% (1)2
Kaie1% (1)50
Båndkorsnebb1% (1)1
Rødvingetrost1% (1)1
Dvergspett1% (1)1
Rype1% (1)12
Orrfugl1% (1)5
Grågås1% (1)20
Bydue1% (1)24
Stillits1% (1)16
Husmus1% (1)1
Snømus1% (1)1
Hortulan1% (1)1
Duetrost1% (1)1
Lirype1% (1)5
Storfugl1% (1)1
Haukugle1% (1)5