Fugler ved foringsplassen

Resultater fra alle år i Kvæfjord (Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)

Det er til nå registrert totalt 4777 individ og 54 arter fra 33 hager.

Alle områder»Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku»»

Periode »

ArtOmråderAntall
Kjøttmeis93% (31)904
Dompap72% (24)345
Grønnfink72% (24)617
Skjære69% (23)389
Blåmeis66% (22)142
Granmeis60% (20)233
Svarttrost48% (16)66
Kråke45% (15)223
Gulspurv42% (14)240
Gråsisik42% (14)237
Gråspurv30% (10)393
Sidensvans21% (7)440
Bydue18% (6)154
Gråtrost12% (4)28
Nøtteskrike12% (4)11
Grønnsisik12% (4)28
Bjørkefink9% (3)43
Spurvehauk9% (3)11
Bokfink9% (3)19
Hare9% (3)13
Katt9% (3)11
Havørn9% (3)26
Gråmåke6% (2)17
Munk6% (2)3
Ringdue6% (2)18
Elg6% (2)4
Røyskatt6% (2)3
Orrfugl6% (2)5
Teist6% (2)5
Ringtrost6% (2)2
Pilfink6% (2)8
Stokkand3% (1)8
Gråhegre3% (1)2
Hønsehauk3% (1)1
Oter3% (1)2
Tjeld3% (1)8
Rødstrupe3% (1)1
Ravn3% (1)8
Rødvingetrost3% (1)1
Flaggspett3% (1)1
Laksand3% (1)12
Siland3% (1)34
Rødrev3% (1)1
Sangsvane3% (1)2
Storskarv3% (1)4
Ærfugl3% (1)16
Tårnfalk3% (1)1
Husmus3% (1)10
Vånd3% (1)1
Bergirisk3% (1)18
Brunsisik3% (1)5
Dvergfalk3% (1)1
Trekryper3% (1)1
Haukugle3% (1)1